Jednostka i Kosmos w filozofii Odrodzenia | Ernst Cassirer

47,25 z VAT

SKU: ISBN 978-83-7683-214-2-1 Kategorie: , Tagi: , , , , ,

Opis

Historia filozofii […], choć nigdy nie może zarzucić prób dotarcia do tego, co ogólne, a nawet najogólniejsze, z drugiej strony musi pamiętać, że prawdziwą ogólność można stworzyć i zagwarantować tylko zagłębiając się w konkretny szczegół, w najdrobniejsze niuanse historii. Potrzebny jest ogólny, systematyczny punkt widzenia i ogólna, systematyczna orientacja, która nie oznacza jednak ogólności czysto empirycznych pojęć rodzajowych, służących periodyzacji dziejów i wygodnej klasyfikacji ich poszczególnych epok. Niniejszej rozprawie przyświeca właśnie ten cel. Nie chcemy wchodzić w toczący się obecnie w historiografii politycznej, w historii literatury i historii sztuki spór o treść i zasadność historycznych pojęć „Renesans” i „Średniowiecze”. Chcemy raczej pozostać w obszarze historii problemów filozoficznych i stąd podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy i do jakiego stopnia ruch umysłowy XV i XVI wieku, mimo całej różnorodności sposobów ujęcia podstawowych zagadnień i całej rozbieżności rozwiązań, stanowi zwartą jedność.

Ernst Cassirer

Rozprawa Jednostka i Kosmos w filozofii Odrodzenia była dziełem przełomowym, stanowiącym przykład badań historycznych o głębokim zakorzenieniu systematycznym, a przy tym oderwanych od interesów ideologicznych, zgodnie z najlepszą tradycją humanizmu i zachodniej tradycji akademickiej. Cassirer podniósł dyskusję na temat Renesansu na najwyższy poziom teoretyczny, dostarczając interpretacji nowoczesności, z którą musi się zmierzyć każdy badacz europejskiej historii intelektualnej i filozofii. Mimo iż minęło niemal 100 lat od jej powstania, rozprawa niniejsza wciąż cieszy się sławą jednego z najlepszych syntetycznych opracowań myśli filozoficznej epoki Odrodzenia.

(z wprowadzenia tłumaczy)

Print Friendly, PDF & Email

Dodatkowe informacje

Przekład, wstęp i opracowanie

Przemysław Parszutowicz, Danilo Facca

Rok wydania

ISBN

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język