ESS

Kraje uczestniczące w projekcie Europejski Sondaż Społeczny

Kraj 1 EDYCJA 2 EDYCJA 3 EDYCJA 4 EDYCJA 5 EDYCJA 6 EDYCJA 7 EDYCJA 8 EDYCJA 9 EDYCJA
Albania              
Austria  
Belgia
Bułgaria        
Chorwacja            
Cypr        
Czarnogóra                
Czechy  
Dania  
Estonia  
Finlandia
Francja
Grecja          
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia          
Izrael      
Kosowo                
Litwa      
Luksemburg              
Łotwa          
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rosja        
Rumunia              
Serbia                
Słowacja      
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja              
Ukraina        
Węgry
Wielka Brytania
Włochy        
Liczba krajów uczestniczących 22 26 25 31 28 29 22 23 30
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey