Program specjalny NCN dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło program pomocy dla Ukrainy. Wnioski składać można od 28 marca. Budżet projektu wynosi 6 mln zł. Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania: posiada co najmniej…

Read more...

Wokół Heideggera

Zespół “Wokół Heideggera” zaprasza na kolejne spotkanie naukowe 27 stycznia 2021, g.18:00 „METAFIZYKA I BIOGRAFIA – Leszek Kołakowski” Gość specjalny: prof. Andrzej Gniazdowski https://us02web.zoom.us/j/82205452360?pwd=UG43QWxyTW1ZK0V4Q0xYOVdPbmFzUT09…

Read more...

Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie

1. Cel projektu. Głównym celem projektu jest wszechstronna analiza obecnego stanu filozofii i próba wypracowania środków przezwyciężenia jej kryzysu i marginalizacji. Rzecz w tym, by w trakcie cyklu konferencji określić, „co się…

Read more...

Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN

Celem przedsięwzięcia było stworzenie Archiwum Danych Jakościowych, pomyślanego jako repozytorium cyfrowe gromadzące dane jakościowe wytworzone w badaniach socjologicznych i antropologicznych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do istniejących kolekcji…

Read more...

Filozofia o nauce. Dywersyfikacja tradycji i koncepcji

W projekcie zamierza się przeanalizować w sposób pogłębiony, na poziomie teoretycznym oraz metateoretycznym, dywersyfikację współczesnych, głównie najnowszych koncepcji nauki. Celem jest wskazanie metafilozoficznych źródeł tych koncepcji w różnorodności generujących je filozoficznych tradycji.…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey