ESS

Debata 2015

Otwarta debata „Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy”

16. grudnia 2015 r. Instytut Filozofii i Socjologii PAN zorganizował otwartą debatę na temat postaw wobec imigrantów. Referat wprowadzający do debaty, prezentujący wstępne wyniki ostatniej, 7 edycji Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS), zrealizowanej w roku 2014/15, wygłosiła dr Katarzyna Andrejuk (Zespół Studiów Europejskich IFiS PAN). Prezentację uzupełniającą przedstawił prof. n. dr hab. P. B. Sztabiński.

Komentarze do tych wyników przedstawili prof. dr hab. Andrzej Rychard (IFiS PAN), dr Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych).

W debacie wzięło udział ok. 50 osób: pracowników naukowych, studentów, przedstawicieli administracji państwowej, organizacji pozarządowych i dziennikarzy.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey