Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Corpus Philosophorum Polonorum
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Mikołaj Olszewski
Data rozpoczęcia: 30.01.2012
Data zakończenia: 29.01.2017


Warszawska szkoła historii idei i jej znaczenie w humanistyce polskiej →
Kierownik projektu: Dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. nadzw.
Data rozpoczęcia: 30.01.2012
Data zakończenia: 29.01.2017


Polski kartezjanizm – historia i perspektywy współczesne
Kierownik projektu: Dr Wojciech Starzyński
Data rozpoczęcia: 20.03.2013
Data zakończenia: 19.03.2016


Filozofia o nauce. Dywersyfikacja tradycji i koncepcji
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka
Data rozpoczęcia: 17.12.2012
Data zakończenia: 16.12.2017


Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN
Kierownik projektu: Dr hab. Hanna Palska
Data rozpoczęcia: 17.12.2012
Data zakończenia: 16.12.2017


Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie→
Kierownik projektu: Dr hab. Maciej Soin, prof. nadzw.
Data rozpoczęcia: 18.03.2013
Data zakończenia: 17.07.2017


Inspiracje arystotelesowskie w myśli polskiej późnego Renesansu. Edycje tekstów
Kierownik projektu: Dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw.
Data rozpoczęcia: 07.07.2014
Data zakończenia: 06.07.2019


Dzieje polskiej psychoanalizy w kontekście kulturowym, literackim, polityczno-społecznym (1900-2013)
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Paweł Dybel
Data rozpoczęcia: 03.09.2014
Data zakończenia: 02.09.2019


Społeczna antropologia pustki – Polska i Ukraina po II wojnie światowej
Dr Anna Wylegała
Data rozpoczęcia: 03.09.2014
02.09.2019


Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-1945
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Barbara Engelking
Data rozpoczęcia: 29.09.2014
Data zakończenia: 28.03.2018


Tłumaczenie i wydanie w postaci elektronicznej monogramii Małgorzaty Czarnockiej Droga do koncepcji prawdy symbolicznej
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka
Data rozpoczęcia: 06.08.2014
Data zakończenia: 05.08.2017

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey