GŁÓWNE ELEMENTY ETOSU PRZEDSIĘBIORCY

drapacze chmur widziane od dołu

Główne elementy etosu przedsiębiorcy odpowiadają funkcjom przedsiębiorcy, takim jak: funkcja inicjatora działań przedsiębiorstwa, funkcja organizatora oraz funkcja podejmowania ryzyka i przyjmowaniu na siebie odpowiedzialności. Z tym wiążą takie elementy etosu, jak kreatywność i efektywność (funkcja inicjatora), integrowanie przedsiębiorstwa jako systemu, pomimo naturalnych wewnętrznych sprzeczności interesów (funkcja organizatora) oraz podejmowanie uzasadnionego ryzyka. Na etos przedsiębiorcy można też patrzeć w perspektywie koncepcji cnót, wywodzącej się z myśli antycznej. Chodzi tu głównie o cnotę męstwa i cnoty powiązane. O ile w tradycyjnej perspektywie Arystotelesa cnoty te dotyczą głównie męstwa na polu walki, to w późniejszych ujęciach – m.in. Tomasza z Akwinu – odnoszą się do męstwa w kontekście działań organizatorskich, co ma zastosowanie do działań i motywacji ekonomicznych. Wykład nawiązuje również do pytania o cel przedsiębiorstwa.

Prowadzący wykład: dr hab. Marcin Bukała
Termin: 26 września 2023 godz. 11:00
Miejsce:
Pałac Staszica
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey