Spis książek od 2021

2023

Ernst Cassirer: Indywiduum i kosmos w filozofii renesansu w przekładzie Danilo Fakki i Przemysława Parszutowicza – w przygotowaniu.

Monika Murawska: Fenomenologia i jej cień. Zwrot estetyczny w postfenomenologii francuskiej, ISBN 978-83-7683-211-1 Spis_treści

Wojciech Wrotkowski: Pleasure. New Research on Fragment B67 of Heraclitus of Ephesus, ISBN 978-83-7683-201-2 Contents

Stanisław Czerniak: Wybrane koncepcje wiedzy i nauki we współczesnej filozofii niemieckiej,  ISBN 978-83-7683-207-4 Spis treści

2022

Heidegger i metafizyka. Cezary Wodziński in memoriam II. Redakcja i opracowanie Waleria Szydłowska-Hmissi, ISBN 978-83-7683-209-8 Spis treści

Wzory obywatelskości: gry salonowe czy zwyczaje domowe? Redakcja Artur Kościański i Wojciech Misztal, ISBN 978-83-7683-208-1 Spis treści

Mikołaj Bierdiajew: Filozofia wolnego ducha. Problematyzacja i apologia chrześcijaństwa, ISBN 978-83-7683-206-7 Spis treści

Tadeusz Sznajderski: Człowiek, Bóg, filozofia, ISBN 978-83-7683-202-9 Spis treści

Filip Borek: Świat, fenomen, źródło. Fenomenologiczna interpretacja Vom Wesen der Wahrheit Heideggera, ISBN 978-83-7683-203-6 Spis treści

2021

Siemion Frank: Dusza ludzka. Próba wprowadzenia do psychologii filozoficznej, ISBN 978-83-7683-204-3 Spis treści

Gender, Voice, and Violence in Poland. Women’s Protests during the Pandemic. Edited by Adrianna Zabrzewska and Joshua K. Dubrow, ISBN 978-83-7683-205-0 Table of Contents

Krzysztof T. Konecki: Przekraczanie granic, zamykanie granic. Perspektywa pierwszoosobowa w badaniach socjologicznych, ISBN 978-83-7683-200-5 Spis treści

Joanna Klimczyk: Ownership that matters. On the meaning of practical ‘ought’ sentences, ISBN 978-83-7683-199-2 Contents

Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne. Pod redakcją Katarzyny Andrejuk, Izabeli Grabowskiej, Marty Olcoń-Kubickiej, Iwony Taranowicz, ISBN 978-83-7683-198-5 Pobierz publikację

Witold Płotka: Leopold Blaustein i jego fenomenologia: Źródła i konteksty, ISBN 978-83-7683-197-8 Spis treści

Marek Piwowarczyk: Arystotelesowski substancjalizm w ontologii Romana Ingardena,  ISBN 978-83-7683-196-1 Spis treści

Wojciech W. Gasparski: Filozofia praktyczności: traktat o filozofii Tadeusza Kotarbińskiego oraz similaria, ISBN 978-83-7683-195-4 Spis treści

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey