Wydawnictwo IFiS PAN

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72, pok. 231,
tel. (22) 65-72-897.
e-mail: publish@ifispan.waw.pl
Księgarnia internetowa IFiS PAN

 

publish

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii publikuje książki i czasopisma z dziedziny filozofii, socjologii i prakseologii. Na łamach czasopism ukazują się studia, artykuły i komunikaty uczonych z całego kraju, a także, choć w mniejszym zakresie, teksty autorów obcych. Główne czasopisma filozoficzne o zasięgu ogólnokrajowym to „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, „Prakseologia”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” oraz „Mediaevalia Philosophica Polonorum” (teksty w języku polskim oraz tzw. językach kongresowych).

Główne czasopisma socjologiczne o zasięgu nie tylko ogólnokrajowym to „Studia Socjologiczne”, „Ask. Research & Methods”. Wydawnictwo publikuje książki (głównie w języku polskim), których autorami są w większości uczeni z Instytutu Filozofii i Socjologii.

Wydawnictwo podejmuje się również edycji wybitnych prac z dziedziny filozofii i socjologii powstających poza Instytutem, w tym także przekładów. Publikujemy ponadto książki wspólnie z różnymi instytucjami naukowymi. Proponujemy naszym Czytelnikom serie wydawnicze z zakresu filozofii, w których ukazują się zarówno teksty współtworzące tradycję klasyczną: Klasyka Filozofii (patronat IFiS PAN i PAU), Renesans i Reformacja. Studia z Historii Filozofii i Idei, Studia z Filozofii Dziejów, Studia z Filozofii Teoretycznej, Wykłady i Odczyty, jak i takie, których aktualność wzbogaca debaty, w jakie angażuje się filozofia współczesna: Fenomenologia (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego), Umysł. Prace z Filozofii i Kognitywistyki. Z kolei serie: Studia z Socjologii Ilościowej, Oblicza Lokalności, Biblioteka Studiów Socjologicznych, Społeczeństwo Obywatelskie, analizując współczesne problemy, starają się przybliżyć czytelnikowi realia nowoczesnego społeczeństwa.

Zespoł Wydawnictwa IFiS PAN

Mgr Barbara Gruszka
Redaktor Naczelna
bgruszka@ifispan.waw.pl
pok. 229/231
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
Mgr Elżbieta Morawska
Redaktor
emorawsk@ifispan.waw.pl
pok. 229/231
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
Mgr Anna Piotrowska
anna.piotrowska@ifispan.waw.pl
pok. 229/231
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey