Zakład Logiki i Kognitywistyki

Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN – kierownik
Prof. dr hab. Jacek Malinowski
Prof. dr hab. Szymon Wróbel
Dr Joanna Klimczyk
Dr Przemysław Nowakowski

Zakład Logiki był jedną z pierwszych jednostek Instytutu Filozofii i Socjologii. Jego organizatorem, a w latach 1956–1961 kierownikiem był Kazimierz Ajdukiewicz. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku Zakład kierowany przez Ryszarda Wójcickiego prowadził teoriomodelowe badania operacji logicznej konsekwencji. W roku 1992 Zakład rozszerzył zakres badań i został przemianowany na Zakład Logiki, Języka i Działania. W 2002 roku nastąpiła kolejna zmiana zakresu badań Zakładu. Konsekwencją była zmiana nazwy na Zakład Logiki i Kognitywistyki.

Badania z zakresu kognitywistyki podejmowane przez pracowników Zakładu skupiają się na analizach struktury teorii w naukach o poznaniu, ich metodologii oraz praktyce. Badane są w szczególności zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym systemów poznawczych. W ramach tych badań organizowane jest ogólnopolskie seminarium „Filozofia kognitywistyki”.

Ważną częścią Zakładu było od początku jego istnienia i pozostaje nadal „Studia Logica” – międzynarodowe czasopismo logiczne, jedno z najstarszych czasopism Polskiej Akademii Nauk, założone w 1953 roku przez Kazimierza Ajdukiewicza.  Dzięki wysiłkom Ryszarda Wójcickiego „Studia Logica” zdobyło sobie niekwestionowaną pozycję jednego z najbardziej liczących się międzynarodowych czasopism logicznych. Znajduje się w bazie Journal Citation Reports i innych bazach Thomson Reuters znanych w naszym kraju jako lista filadelfijska. Współwydawcą pisma jest Springer. Z pismem związane są trzy serie wydawnicze: Studia Logica Library: Trends in Logic, Outstanding Contributions i Logic in Asia. W „Studia Logica” publikowane są prace zawierające oryginalne wyniki dotyczące systemów logicznych i wykorzystujące metody współczesnej logiki formalnej do rozwiązywania problemów z dziedziny nauk filozoficznych i społecznych. Od 2006 roku funkcję redaktora naczelnego pisma pełni Jacek Malinowski. Więcej o „Studia Logica” na stronie czasopisma  i na stronie wydawcy.

Badania

Obecnie w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki prowadzone są badania w dziedzinie logiki i kognitywistyki. W szczególności:

 • Jacek Malinowski  – badania w dziedzinie logiki i pragmatyki logicznej. Redaktor naczelny „Studia Logica”
 • Szymon Wróbel – badania mieszczące się w zakresie szeroko pojętej kognitywistyki zmierzające do wyjaśniania zachowań społecznych człowieka. Od wielu lat jest wykładowcą na Wydziale Artes Liberales UW, gdzie prowadzi zajęcia z kluczowych problemów filozofii współczesnej.
 • Marcin Miłkowski – filozofia kognitywistyki, wyjaśnianie w kognitywistyce i neuronaukach
 • Joanna Klimczyk – filozofia praktyczna, problematyka normatywności
 • Przemysław Nowakowski – ucieleśnione poznanie, interdyscyplinarność

Studenci SNS

 • Mgr Tomasz Herok (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Anna Nieszporek (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Jacek Olender (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Sylwester Ujazdowski (opiekun naukowy prof. Szymon Wróbel),
 • Mgr Wiktor Lachowski (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski),
 • Mgr Wojciech Mamak (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski),
 • Mgr Szymon Miłkoś (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski),
 • Mgr Daniel Piecka (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski, finansowanie w ramach grantu NCN PRELUDIUM-BIS-2),
 • Mgr Marcin Rabiza (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski),
 • Mgr Natalia Zakrzewska (opiekun naukowy dr hab. Marcin Miłkowski).

Byli pracownicy Zakładu

Kazimierz Ajdukiewicz, Katarzyna Budzyńska, Małgorzata Czarnocka, Janusz Czelakowski, Wiesław Dziobiak, Wojciech Gasparski, Paweł Gładziejewski, Andrzej Grzegorczyk, Jacek Hawranek, Mateusz Hohol, Elżbieta Kałuszyńska, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller, Marcin Mostowski Adam Nowaczyk, Robert Piłat, Tadeusz Skalski, Błażej Skrzypulec, Jerzy Słupecki, Roman Suszko, Michał Tempczyk, Marek Tokarz, Ryszard Wójcicki, Jan Zygmunt   Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 231,
tel. 22 657 28 28, fax.: 22 826 78 23  

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey