Społeczne skutki pandemii

Zespół Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją IFiS PAN realizuje w ramach zlecenia nr 16 projekt badawczy zatytułowany „Społeczne skutki pandemii”, poświęcony przemianom stylów życia podczas pandemii COVID-19 w Polsce. Zespół badawczy…

Read more...

Wyniki ESS 9 (2018/19) są już dostępne

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już dane Europejskiego Sondażu Społecznego, edycja 9. (2018/19), z 19 krajów. Oprócz Polski, udostępnione zostały dane z Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier,…

Read more...

Projekt badania demonstracji w Polsce

Demonstracje, protesty i nieformalne zaangażowanie polityczne są coraz częstsze zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Mimo rosnącego znaczenia takich form partycypacji obywatelskiej, nadal niewiele wiadomo o ich dynamice i…

Read more...

Pełne dane ESS 8 (2016/17) są już dostępne

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już dane z Europejskiego Sondażu Społecznego, edycja 8 (2016/17), ze wszystkich 23 krajów biorących udział w projekcie. W ESS 8, oprócz Polski, uczestniczyły następujące kraje: Austria, Belgia,…

Read more...

Wyniki ESS 7 (2014/15) są już dostępne

W końcu października 2015 udostępnione zostały dane z Europejskiego Sondażu Społecznego, edycja 7 (2014/15), dla pierwszej grupy 15 krajów. W grupie tej, oprócz Polski, znalazły się dane dla Austrii, Belgii, Czech, Danii,…

Read more...

E-STORY. MEDIA AND HISTORY

W roku 2015 rozpoczęła się realizacja międzynarodowego grantu unijnego w ramach programu Erasmus+. Projekt zatytułowany jest E-STORY. MEDIA AND HISTORY. From cinema to the web. Studying, representing and teaching European History in…

Read more...

Wykorzystanie wyników badania: publikacje i konferencje

Wyniki badania EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY są w szerokim zakresie wykorzystywane w publikacjach książkowych, artykułach naukowych i w referatach wygłaszanych podczas konferencji w Polsce i zagranicą. Poniższy wykaz obejmuje publikacje polskich autorów, które ukazały się…

Read more...

Dobór próby

Poniżej zamieszczamy zbiór ze zmiennymi opisującymi dobór próby w siódmej rundzie polskiej edycji ESS 7 DOBÓR PRÓBY W POLSKIEJ EDYCJI ESS7 [plik PDF] Poniżej zbiór ze zmiennymi opisującymi dobór próby w szóstej rundzie polskiej edycji…

Read more...

ESS, Runda 6: Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany

15 stycznia 2014 r. odbyła się szósta, międzynarodowa konferencja,poświęcona prezentacji wyników projektu Europejski Sondaż Społeczny (ESS).Jej organizatorem był Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Najnowsze wyniki badania ESS w Polsce (2012) zaprezentowano na…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey