Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof IFiS PAN – Kierownik
Dr hab. Marcin W. Bukała, prof. IFiS PAN
Dr  hab. Piotr Lichacz, prof. IFiS PAN
Prof. dr hab. Mikołaj Olszewski
Dr Włodzimierz Zega

Celem naszych badań jest pogłębienie rozumienia początków i rozwoju filozofii, teologii, politologii i etyki gospodarczej w ich wzajemnych zależnościach. Koncentrujemy się na greckiej etyce i refleksji społecznopolitycznej Platona, rozwijanej w dyskusji ze współczesnymi mu modelemi myślenia o religii, prawie, edukacji i polityce (Dorota Zygmuntowicz), jak też na teologii i filozofii od XIII do XV w. (Mikołaj Olszewski, Andrzej Dumała), zwłaszcza na filozofii polskiej i doktrynach nauczanych w ośrodkach uniwersyteckich Europy Centralnej w XIV i XV w. (Mikołaj Olszewski, Marcin Bukała, Mirosław Socała, Włodzimierz Zega). Prowadzimy również badania z zakresu historii etyki gospodarczej (Marcin Bukała) oraz analizujemy współczesne debaty etyczne (teorie bioetyczne i neuroetyczne), używając narzędzi myślowych wypracowanych w starożytności i średniowieczu (Piotr Lichacz).

Prace te mają charakter inwentaryzacyjny, edytorski, translatorski,  komentatorski i monograficzny.

Ponadto redagujemy czasopismo o zasięgu międzynarodowym „Studia Antyczne i Mediewistyczne” (Wydawnictwo IFiS PAN i Wydawnictwo Naukowe UMK). Prowadzimy też cotygodniowe seminarium „Politeia Platona”, na którym w interdyscyplinarnym gronie (filologicznym, historycznym i filozoficznym) czytamy tekst grecki i poddajemy go dyskusji (kontakt dla zainteresowanych: dzygmunt@ifispan.edu.pl).

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
ul. Nowy Świat 72, pokój 114
00-330 Warszawa
tel. 657 27 09

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey