Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof IFiS PAN – kierownik
Dr hab. Marcin W. Bukała, prof. IFiS PAN
Dr  hab. Piotr Lichacz, prof. IFiS PAN
Prof. dr hab. Mikołaj Olszewski
Dr Włodzimierz Zega

Celem naszych badań jest pogłębienie rozumienia początków i rozwoju filozofii i teologii w ich wzajemnych zależnościach.

Pierwszy z naszych głównych nurtów badań ogniskuje się wokół greckiej etyki i refleksji społeczno-politycznej, zwłaszcza Platona, analizowanej i rekonstruowanej we współczesnym jej kontekście kulturowym (Dorota Zygmuntowicz).
Drugi dotyczy rozmaitych zagadnień z filozofii i teologii średniowiecznej, w tym zwłaszcza myśli XIII–XV w. (Mikołaj Olszewski, Marcin W. Bukała), filozofii polskiej i doktryn nauczanych w ośrodkach uniwersyteckich Europy Centralnej w XIV i XV w. (Mikołaj Olszewski, Marcin W. Bukała, Włodzimierz Zega). Badania te obejmują prace edytorskie, jak też interpretacyjne.

W Zakładzie prowadzone są również badania z zakresu historii etyki gospodarczej (Marcin W. Bukała), a także analizowane są – z zastosowaniem narzędzi myślowych filozofii klasycznej – współczesne debaty etyczne (Piotr Lichacz).
Ponadto wszyscy pracownicy Zakłady są tłumaczami tekstów źródłowych z greki i łaciny oraz autorami ich naukowych opracowań. Najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie to przekłady z komentarzem:

  • Platona ‒ Doroty Zygmuntowicz,
  • Tomasza z Akwinu ‒ Marcina Bukały, Piotra Lichacza, Mikołaja Olszewskiego, Włodzimierza Zegi,
  • Mateusza z Krakowa ‒ Marcina Bukały i Mikołaja Olszewskiego.

Seminaria:

  • Politeia Platona: cotygodniowe spotkania w interdyscyplinarnym gronie (filologicznym, historycznym i filozoficznym), na których czyta się i komentuje tekst grecki (prowadzi Dorota Zygmuntowicz).
  • Seminarium mediewistyczne: comiesięczne spotkania współorganizowane przez Instytut Historii Nauki PAN, Zakład Literatury Średniowiecznej Instytutu Badań Literackich PAN i inne jednostki, na których zaproszeni prelegenci prezentują swoje bieżące badania.
  • Seminarium poświęcone myśli Tomasza z Akwinu w Katedrze Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (współprowadzi Marcin Bukała).

Publikacje periodyczne wydawane w Wydawnictwie IFiS:

  • „Prakseologia” (https://prakseologia.ifispan.pl/) rocznik poświęcony zagadnieniom filozofii praktycznej i sprawności działania (redaktor naczelny ‒ Marcin W. Bukała).
  • Studia z Dziejów Filozofii, seria wydawnicza poświęcona historii filozofii dawnej (współredakcja ‒ Mikołaj Olszewski, Dorota Zygmuntowicz).

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
ul. Nowy Świat 72, pokój 114
00-330 Warszawa
tel. 657 27 09

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey