Monthly Archives: kwiecień 2023

Zwrot afektywny i emotywizm – tezy i polemiki

Kontynuujemy spotkania w ramach seminarium Modele i aspekty podmiotowości, dotyczące współczesnych redefinicji  podmiotu i przemian w antropologii. Na seminarium omawiamy poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji. W…

Read more...

Wyniki ewaluacji IFiS PAN 2017-2021

FilozofiaDecyzja nr 718/102/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.Ponowna Decyzja nr 718/102/2022-1 z dnia 19 marca 2023 r. SocjologiaDecyzja nr 718/508/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.Ponowna Decyzja nr 718/508/2022-1 z dnia…

Read more...

Philosophy of Cognitive Science

The next seminar: „Philosophy of Cognitive Science” meeting will take place on April, 13th, at 13:30 (AM Warsaw, CET). We will meet online at GoogleMeet (for link ask: pnowakowski@ifispan.edu.pl). Our guest will be Edouard Machery (University of Pittsburgh). We…

Read more...

Edouard Machery – Beyond Incentives

The next seminar “Philosophy of Cognitive Science” meeting will take place on April, 13th, at 13:30 (AM Warsaw, CET). We will meet online using Google Meet (email Przemysław Nowakowski, pnowakowski@ifispan.edu.pl for the…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey