ESS

Konferencje

Poniższy wykaz obejmuje referaty wykorzystujące dane ESS wygłoszone podczas ważniejszych konferencji w Polsce, jak również referaty polskich autorów prezentowane za granicą

Wykorzystanie wyników badania ESS: konferencje i wykaz referatów

KONFERENCJE POŚWIĘCONE ESS

2018

 • Poland and its European context: Continuity and Change. Międzynarodowa konferencja poświęcona upowszechnianiu wyników badania Europejski Sondaż Społeczny, Runda 8. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 21 lutego 2018. (132 uczestników).

2016

 • Poland and its European Context: Continuity and Change (Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany). Międzynarodowa konferencja poświęcona upowszechnianiu wyników badania Europejski Sondaż Społeczny, Runda 7. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 9 marca 2016. (139 uczestników).

2014

 • Poland and Europe. Continuations and Changes (Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany). Międzynarodowa konferencja poświęcona upowszechnianiu wyników badania Europejski Sondaż Społeczny, Runda 6. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 15 stycznia 2014. (ponad 150 uczestników).

2011

 • Poland and Europe. Continuations and Changes (Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany). Międzynarodowa konferencja poświęcona upowszechnianiu wyników Europejski Sondaż Społeczny, Runda 5. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 14 grudnia 2011. (154 uczestników).

2010

 • Poland and Europe. Continuations and Chages (Polska a Europa. Kontynuacje i zmiany). Międzynarodowa konferencja poświęcona upowszechnianiu wyników Europejski Sondaż Społeczny, Runda 4. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 13 stycznia 2010. (153 uczestników).

2008

 • Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 9 grudnia 2008.

2007

 • Social Process in early 21st century. Poland and Europe 2002-2004-2006 (Procesy społeczne w początkach XXI wieku. Polska i Europa: 2002-2004-2006). Międzynarodowa konferencja poświęcona upowszechnieniu wyników badania Europejski Sondaż Społeczny, runda 3. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 12 grudnia 2007. (120 uczestników).

2005

 • Europejski Sondaż Społeczny – Polska w Europie. Konferencja poświęcona upowszechnieniu wyników badania Europejski Sondaż Społeczny, runda 2. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 13 grudnia 2005. (105 uczestników).

2004

 • Europejski Sondaż Społeczny. Integracja w dziedzinie badań. Konferencja poświęcona wynikom badania Europejski Sondaż Społeczny, runda 1. Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 22 stycznia 2004. (174 uczestników).

REFERATY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

2018

 • Baranowski M. i P. Jabkowski . Any differences in welfare state attitudes? The Visegrad Group countries in a European cross-national study. Referat wygłoszony podczas European Social Survey 2nd ESS Visegrad Regional Network Conference. Central-East European societies on the map of Europe. Budapeszt, 7–8 lipca, 2018.
 • Cichocki P. i P. Jabkowski. Doing surveys ahead of a storm. What insights are provided by ESS7 and ESS8 into the context and impact of the 2015 migration crisis in the Visegrad Group countries. Referat wygłoszony podczas European Social Survey 2nd ESS Visegrad Regional Network Conference. Central-East European societies on the map of Europe. Budapeszt, 7–8 lipca, 2018.
 • Rybak. M. Analiza behawioralnych i deklaratywnych preferencji respondentów: próba rozwiązania problemu doboru do techniki sondażu w schemacie mixed-mode. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2018: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 24-26 września 2018.
 • Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. Czy zastosowanie wywiadu osobistego (face-to-face) w mixed mode design poprawia strukturę zrealizowanej próby? Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2018: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 24-26 września 2018.

2017

 • Jabkowski P. i P. Cichocki. Comparing the quality of fieldwork execution of individual-name, household and address samples using internal criteria – comparative analysis based on European Social Survey. Referat wygłoszony podczas The 7th Conference of the European Survey Research Association, Lizbona, 17-21 lipca, 2017.
 • Jabkowski P. i P. Cichocki. Comparing the quality of fieldwork execution of individual-name, household and address samples using internal criteria – comparative analysis based on European Social Survey. Referat wygłoszony podczas The 7th Conference of the European Survey Research Association, Lizbona, 17-21 lipca, 2017.
 • Jabkowski P. Ocena inwariancji pomiarowej skali zaufania do krajowych instytucji politycznych w badaniu Europejskiego Sondażu Społecznego z wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS AMOS. Referat wygłoszony podczas konferencji “Analityczne Wyzwania 2017”, Kraków, 12 grudnia, 2017.
 • Jabkowski P. i P. Cichocki. Wyzwania dla ekwiwalentności pomiarowej prób imiennych oraz adresowych prób osób na przykładzie Europejskiego Sondażu Społecznego. Referat wygłoszony podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Transgraniczność w Perspektywie Socjologicznej”, Łagów, 20-22 września, 2017.
 • Karpiński Z. Changes in opinions towards immigration in Europe, 2002 – 2014: A multi-level analysis. Referat wygłoszony podczas 1st ESS Visegrad Regional Network Meeting, Praga, 21- 22 marca, 2017.
 • Poteralska M. i J. Perek-Białas J. Using weights in SEM – different results or not? Referat wygłoszony podczas The 7th Conference of the European Survey Research Association, Lizbona, 17-21 lipca, 2017.
 • Poteralska M. i J. Perek-Białas J. Weighting in SEM – analysis of ESS for selected countries in modelling evaluation of public performance, satisfaction and political trust. Referat wygłoszony podczas 13th Conference of the European Sociological Association, Ateny, 29 sierpnia-1 września, 2017.
 • Sawiński Z. Chasing the reluctant respondents: Experience from the European Social Survey. Referat wygłoszony podczas The 7th Conference of the European Survey Research Association, Lizbona, 17-21 lipca, 2017.
 • Słomczyński K. M. i I. Dubrow. Representation of European Countries in International Survey Projects: ESS in Comparative Perspective. Referat wygłoszony podczas 1st ESS Visegrad Regional Network Meeting, Praga, 21- 22 marca, 2017.
 • Sztabiński, P. B. Whether the enhancement of survey participation improves the sample composition? The example of ESS7 in Poland. Referat wygłoszony podczas 1st ESS Visegrad Regional Network Meeting, Praga, 21- 22 marca, 2017.
 • Sztabiński, P. B. . Use of face-to-face interviews in a mixed mode design. The problem of achieved sample. Referat wygłoszony podczas seminarium European Social Survey and its methology, zorganizowanego przez Centre of Social and Psychological Sciences SAS, Koszyce (Słowacja), 19 października 2017.
 • Sztabiński, P. B. i F. Sztabiński. Do face-to-face interviews used in a Mixed Mode design improve the sample composition? Referat wygłoszony podczas The 7th Conference of the European Survey Research Association, Lizbona, 17-21 lipca, 2017.
 • Sztabiński, P. B. i F. Sztabiński. Surveying the physician and dentists using Mixed Mode Design. Referat wygłoszony podczas The 7th Conference of the European Survey Research Association, Lizbona, 17-21 lipca, 2017.
 • Żmijewska-Jędrzejczyk T. The use of auxiliary and event data in tracking an inhomogeneity of substantive results from surveys in cross-national studies. Referat wygłoszony podczas The 7th Conference of the European Survey Research Association, Lizbona, 17-21 lipca, 2017.

2016

 • Burdach M. i J. Perek-Białas. Evaluation of using SEM in analysis of relations between trust and public institutions’ performance in Poland and Germany. Referat wygłoszony podczas 4th MidTerm Conference of the European Sociological Associations’s Research Network 32, Nikozja, Cypr, październik 2016.
 • Burdach M. i J. Perek-Białas. Using SEM in STATA in analysis of relations between trust and public institutions’ performance in Poland and Germany based on ESS. Referat wygłoszony podczas 4th STATA USERS CONFERENCE, Warszawa, 17 października 2016.
 • Burdach M. i J. Perek-Białas. Zaufanie i satysfakcja obywateli do działania instytucji sektora publicznego w latach 2010 2014 z zastosowaniem SEM (na przykładzie Polski i Niemiec). Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2016: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 28-30 września 2016.
 • Jabkowski P. Wpływ losowych oraz quasi-losowych procedur wewnątrzzespołowej selekcji respondentów docelowych w adresowych próbach osób na strukturę demograficzną próby oraz wskaźniki jej terenowej realizacji. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2016: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 28-30 września 2016.
 • Krauze T., P. Powałko i K. M. Słomczyński . Międzyosobowa zgodność odpowiedzi w badaniach ankietowych: Zróżnicowanie poglądów w perspektywie wewnątrz i międzykrajowej. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2016: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 28-30 września 2016.
 • Sztabiński, P. B. i F. Sztabiński. Attitudes towards immigration and immigrants in European countries. Results of European Social Survey Round 7 (2014/15). Referat wygłoszony podczas seminarium Institute of Sociology VASS oraz podczas seminarium Institute of Human Studies VASS, Hanoi, 28 listopada 2016.
 • Sztabiński P. B. Czy warto stosować Mixed Mode Data Collection? Porównanie próby zrealizowanej w eksperymencie Mixed Mode z wynikami ESS7. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2016: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 28-30 września 2016.
 • Sztabiński, P. B. i F. Sztabiński. European Social Survey in Poland: Basic Information. Referat wygłoszony podczas Eurofound Social Mobility Workshop, organizowanego przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 13 lipca 2016.
 • Sztabiński, P. B. i F. Sztabiński. Is it worthwile to apply the Mixed Mode Data Collection? Comparison of the results of the Mixed Mode experiment and European Social Survey round 7. Referat wygłoszony podczas seminarium Research Institute for Quality of Life organizowanego przez Romanian Academy, Bukareszt, 12 grudnia 2016.
 • Wysmułek I. Międzynarodowe badania sondażowe na temat korupcji w Europie: reprezentacja krajów i ex-post harmonizacja. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2016: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna,28-30 września 2016.
 • Żmijewska-Jędrzejczyk T. Problemy pomiaru efektów kontekstowych bieżących wydarzeń w międzykrajowych badaniach porównawczych. Wyniki badań ESS Runda 6 i 7. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2016: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna,28-30 września 2016.

2015

 • Kościański A. Life orientations and need of social engagement in transitional society – case of Poland. Referat wygłoszony podczas konferencji „Social Changes of Silk Road Economic Belt Countries”, organizowanej przez Chińską Akademię Nauk Społecznych, Szanhgaj, Chiny, 17-18 października 2015.
 • Jabkowski P. Comparing the individual name, address and household samples in comparative surveys. Referat wygłoszony podczas 6th Conference of the European Survey Research Association, organizowanej przez European Survey Research Association, Reykjavik, Islandia, 13-17 lipca 2015.
 • Przepiórkowska, D. i T. Żmijewska-Jędrzejczyk. On the quest for equivalence in translating response scales. The example of ESS 6 in Poland. Referat wygłoszony podczas 6th Conference of the European Survey Research Association, organizowanej przez European Survey Research Association, Reykjavik, Islandia, 13-17 lipca 2015.
 • Sztabiński P. B i F. Sztabiński. Mixed Mode Data Collection in time series surveys. The PolPan and ESS round 7 examples in Poland. Referat wygłoszony podczas konferencji „Social Changes of Silk Road Economic Belt Countries”, organizowanej przez Chińską Akademię Nauk Społecznych, Szanhgaj, Chiny, 17-18 października 2015.
 • Żmijewska-Jędrzejczyk, T. How to record events on country level for cross-national comparisons? The case of the ESS Round 6 in Poland. Referat wygłoszony podczas 6th Conference of the European Survey Research Association, organizowanej przez European Survey Research Association, Reykjavik, Islandia, 13-17 lipca 2015.

2014

 • Burdach M. i J. Peres-Białas. Modelowanie równań strukturalnych w analizach oceny działań różnych instytucji oraz zaufania do nich w Polsce i w Niemczech na przykładzie ESS (runda V oraz runda VI). Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna,24-26 września 2014.
 • Jabkowski P. Ekwiwalentność terenowej realizacji prób imiennych oraz adresowych w badaniach porównawczych – problemy metodologiczne i konsekwencje empiryczne na przykładzie Europejskiego Sondażu Społecznego. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna,24-26 września 2014.
 • Jabkowski P. How Can We Reduce the Item Non-Response Bias by Using the Propensity Score Adjustment?. Referat wygłoszony podczas XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japonia, 13-19 lipca 2014.
 • Rychard A. In the heart of Europe – Poland in the European Union. Referat wygłoszony w University of Melbourne, 10 listopada 2014.
 • Rychard A. Polish Transformation: Towards Market, Democracy and Social Pluralism. Referat wygłoszony w Australian National University, Canberra, 5 listopada 2014.
 • Sztabiński P. B i F. Sztabiński. Motivating the Interviewers. Referat wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez CST ESS/SCP Netherlands , Haga 27-28 maja 2014.
 • Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. Is it worth to reduce non-response rate by multiplied contacts attempts? Referat wygłoszony podczas konferencji “European Social Survey Round 6. Poland and Europe. Continuity and Change”, organizowanej przez IFiS PAN, Warszawa, 15 stycznia 2014.
 • Sztabiński P. B i F. Sztabiński. Trust in Social Surveys. Exchanging Research Experience on Social Trust between Poland and Vietnam. Referat wygłoszony podczas koferencji “Exchanging research experience on Social trust in Poland and Vietnam” organizowanej przez Vietnam Academy of Social Sciences/IFiS PAN, Hanoi, 29 października 2014.
 • Sztabiński P. B. Czy warto redukować niedostępność jednostek w surveyach poprzez ponawianie prób kontaktu z osobami trudnodostępnymi ? Przykład ESS 5 i ESS 6 w Polsce. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna,24-26 września 2014.
 • Wójcik J. i J. Peres-Białas. Modelowanie skłonności do udzielania odpowiedzi z analizą braków danych – przykład ESS. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 24-26 września 2014.
 • Żmijewska T. „Za i przeciw” nowej metody rejestrowania wydarzeń o kontekście społecznym. Doświadczenia z ESS w Polsce. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna,24-26 września 2014.
 • Żółtak T. Wagi poststratyfikacyjne w Europejskim Sondażu Społecznym – możliwości i ograniczenia prawidłowego wykorzystania w analizach statystycznych. Referat wygłoszony podczas konferencji „Metodologiczne inspiracje 2014: badanie ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna,24-26 września 2014.

2013

 • Cichocki R. i P. Jabkowski. The Quality of Life Indicators as a Tool for Monitoring and Diagnosing the City Development Strategy. The Case Study of Poznan’s (PL) Quality of Life Project. Referat wygłoszony podczas konferencji „Long-Term Trends in Quality of Lifes” organizowanej przez ISA Research Committee 55 on Social Indicators, Haga, 12-13 września 2013.
 • Jabkowski P. Comparison of post-stratification weighting and propensity score adjustment as methods of reducing the item non-response bias The Case Study of Hungary and Poland in the European Social Survey Round 4. Referat wygłoszony podczas 5th Conference of the European Survey Research Association, Ljubljana, Słowenia, 15-19 lipca 2013.
 • Jabkowski P. Porównanie efektywności ważenia post-stratyfikacyjnego oraz procedury propensity-score-adjustment w redukcji błędów braków odpowiedzi. Referat wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Szczecin, 11-14 września 2013.
 • Jabkowski P. Who Refuses to Answer the Question about the Income and How Can We Reduce the Item Non-Response Bias by Using the Propensity Score Adjustment? The Case Study of Hungary and Poland in the European Social Survey Round 4. Referat wygłoszony podczas 11th Conference of the European Sociological Association, Turyn, 28-31 sierpnia 2013.
 • Przepiórkowska D. i T. Żmijewska. Seeking equivalence in translating ends of survey scales: A corpus-based approach Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lubljana, 15-19 lipca, 2013.
 • Sawiński Z. Zastosowanie metody porównań między jednostkami w międzykrajowych badaniach nad legitymizacją.Referat wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Szczecin, 11-14 września 2013.
 • Sawiński Z. The last occupation as a measure of social position. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lubljana, 15-19 lipca, 2013.
 • Sawiński Z. International vs. national classifications of education: Advantages and limitations in explaining values and attitudes. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lubljana, 15-19 lipca, 2013.
 • Sztabiński F, P i B. Sztabiński. Fieldwork: Training, Coordination and Monitoring of Interviewers. Referat wygłaszany podczas “Panel Survey Design” organizowanym przez IFiS PAN, Warszawa 6-12 maja 2013.
 • Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. Contacting Potential Respondents: Letters & Inserts; Gifts. Dealing with Nonresponse. Referat wygłaszany podczas “Panel Survey Design” organizowanym przez IFiS PAN, Warszawa 6-12 maja 2013.
 • Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. How workload affects accessibility in surveys: the example of ESS 5 and 6. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lubljana, 15-19 lipca, 2013.
 • Sztabiński P. Praca zawodowa a dostępność w surveyach: czy grozi nam błąd systematyczny (busyness bias)? Referat wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Szczecin, 11-14 września 2013.
 • Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. ESS in Poland: Interviewers’ Training. Quality Enhancement Meeting on Nonresponse. Referat wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez CST ESS/SCP Netherlands w Hadze, 21-22 maja 2013. Sztabiński P. B. i F. Sztabiński. How workload affects accessibility in surveys. The example of ESS 5 in Poland. Referat wygłoszony podczas The Fifth Conference of the European Survey Research, Ljubljana 16- 19 lipca 2013.
 • Sztabiński P. B. Praca zarobkowa a dostępność w surveyach: czy grozi nam błąd systematyczny (busyness bias)? Referat wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego organizowanej przez , PTS/ Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 11-14 września 2013.
 • Żółtak T. Wpływ zastosowania wag poststratyfikacyjnych na dokładność oszacowań, na przykładzie Europejskiego Sondażu Społecznego. Referat wygłoszony podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Szczecin, 11-14 września 2013.

2012

 • Sztabiński P. B., F. Sztabiński i D. Przybysz. Co osoby uczestniczące i nie uczestniczące w surveyach sądzą o gratyfikacjach? Doświadczenia ESS w Polsce. Referat wygłoszony podczas konferencji „Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 26-28 września 2012.
 • Żmijewska-Jędrzejczyk T. Co wynika z doświadczeń raportowania kluczowych wydarzeń dla badania opinii? Doświadczenia ESS w Polsce. Referat wygłoszony podczas konferencji „Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 26-28 września 2012.
 • Żółtak T. Metody wyliczania błędów standardowych przy złożonych schematach doboru próby, na przykładzie badania „Nasza dalsza Nauka i Praca”. Referat wygłoszony podczas konferencji „Nowe podejścia w analizach ilościowych w naukach społecznych” organizowanej przez IFiS PAN i Komitet Socjologii PAN, Jabłonna, 26-28 września 2012.
 • Tomescu-Dubrow I. i Domański H., How to Model Parental Education Effects on Men and Women´s Attainment? Cross-national Assessments of Different Approaches. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lozanna, 18-22 lipca 2011.

2011

 • Sawiński Z. Intra-cluster homogeneity in survey samples: a neglected tool. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lozanna, 18-22 lipca 2011.
 • Sawiński Z. Labor Status and Occupation: the Greatest Mysteries of the Social World. Referat wygłoszony podczas konferencji Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland. National and European Dimension organizowanej przez Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, Berlin, 30-31 sierpnia 2011.
 • Sawiński Z. The Social Power of Education: The New Dimension in Empirical Data. Referat wygłoszony podczas konferencji Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland. National and European Dimension organizowanej przez Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, Berlin, 30-31 sierpnia 2011.
 • Sztabiński P.B. i F. Sztabiński, What do respondents and non respondents think of incentives? The ESS experience in Poland. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lozanna, 18-22 lipca 2011.
 • Żmijewska-Jędrzejczyk T. Long-term events and coding media reports in Poland. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Lozanna, 18-22 lipca 2011.

2010

 • Ostrowska A. Paternalizm i partnerstwo. Społeczny kontekst relacji pacjent – lekarz. Kraków, 2010
 • Sztabiński P.B., Jak przygotować list zapowiedni? Doświadczenia Europejskiego Sondażu Społecznego w Polsce. Referat wygłoszony podczas XIV Ogólnoplskiego Zjazdu Socjologicznego, Kraków, 9 września 2010.
 • Sztabiński F. i T. Żmijewska-Jędrzejczyk, Mixed – mode surveys: możliwość ograniczenia total survey error ?. Referat wygłoszony podczas XIV Ogólnoplskiego Zjazdu Socjologicznego, Kraków, 9 września 2010.
 • Sztabiński P.B. i F. Sztabiński, How to improve the advance letter? ESS R 2-4 experience in Poland. Referat wygłoszony podczas Second ESS Field Directors’ Meeting, ESSi Networking Activity Quality Enhancement, zorganizowanego przez GESIS, Mannheim, 14-15 czerwca 2010.
 • Sztabiński P.B., F. Sztabiński i T. Żmijewska-Jędrzejczyk, Enhancing survey participation. Changes in advance letters in ESS R1 – R4 in Poland, referat wygłoszony podczas konferencji „Slovakia in Europe” zorganizowanej przez Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Stara Lesna, 24 marca 2010.

Przed 2010 rokiem

 • Sztabiński P.B., A. Dyjas-Pokorska i T. Żmijewska-Jędrzejczyk, Understanding refusals. Referat wygłoszony podczas 19th International Workshop on Household Survey Nonresponse, zorganizowanego przez Statistics Netherlands, Ljubljana, 15-17 września 2008.
 • Sztabiński P.B. i F. Sztabiński, Non-response: How do we cope with it? Referat wygłoszony podczas Fourth ESSi National Coordinators’ Meeting, ESS CCT, Warszawa, 6-7. maja 2008.
 • Sztabiński P.B. i A. Dyjas-Pokorska, Non-response: what are the reasons behind it and how do we cope with it?. Referat wygłoszony podczas konferencji „Slovakia in Europe” zorganizowanej przez Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Stara Lesna, 27 lutego 2008.
 • Sztabiński F. i T. Żmijewska-Jędrzejczyk, ESS CATI: first experiences from pilot study in Poland. Referat wygłoszony podczas konferencji „Slovakia in Europe” zorganizowanej przez Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences, Stara Lesna, 27 lutego 2008.
 • Sztabiński F. i Z. Sawiński, ESS in Poland. ‘Handling’ the interviewers. Referat wygłoszony podczas First ESS Field Directors’ Meeting, ESSi Networking Activity Quality Enhancement, zorganizowanewgo przez ZUMA, Mannheim, 28-29 stycznia 2008.
 • Sztabiński P.B. i F. Sztabiński, Europejski Sondaż Społeczny: międzynarodowy program badań metodologicznych, Referat wygłoszony podczas XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Zielona Góra, 13 – 15 września 2007.
 • Sawiński Z., Data Editing and Quality Control: Value for Money or Art for Art’s Sake? The Polish Experience with the ESS.Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Praga, 25-29 czerwca 2007.
 • Sztabiński P.B., F. Sztabiński i D. Przybysz, How does length of fieldwork period influences non-response phenomenon and differences between Respondents and Non-Respondents? Findings from the ESS Project in Poland. Referat wygłoszony podczas European Survey Research Association Conference, Praga, 25-29 czerwca 2007.
 • Sztabiński P.B., F. Sztabiński i A. Dyjas-Pokorska, Identification with the EU. What does it mean and how can it be interpreted? A Case of Portugal, Switzerland and Poland. Referat wygłoszony podczas European Social Survey 2004 Seminar, zorganizowanego przez Instituto de Ciencias Socias da Universidade de Lisboa, Lizbona, 9 luty 2007.
 • Janicka K. i M. Bojanowski, Stosunek do imigrantów i polityki imigracyjnej: aspekt terytorialny. Referat wygłoszony podczas konferencji “Transgraniczność w perspektywie socjologicznej V”, Łagów Lubuski, 21-2października 2004.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey