ESS

O ESS

Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych. Jego inicjatorem był Komitet Ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation).

Celem podstawowym  ESS jest obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie: postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i w zachowaniach.

Wyboru poruszanych w badaniu zagadnień, dokonuje Zgromadzenie Ogólne krajów uczestniczących w ESS, w którym reprezentowana jest także Polska.

Dotychczas zrealizowano dziewięć edycji badania: pierwszą w 2002 roku, a kolejne co dwa lata. W poszczególnych edycjach badania udział wzięło od 22 do 31 krajów (zob.: kraje uczestniczące). Polska uczestniczy w ESS począwszy od pierwszej edycji. Projekt realizuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W roku 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznając znaczący wkład polskiego zespołu w rozwój i doskonalenie badania, włączyło ESS do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obejmuje ona 53 najważniejsze dla kraju projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.

Na przełomie roku 2018/19 zrealizowana została dziewiąta runda badania. Środki na jej realizację przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja nr DIR/WK2017/10). Dane z 19 krajów są dostępne pod adresem: http://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=9. Dane z pozostałych 11 krajów uczestniczących w tej rundzie projektu udostępnione zostaną w maju 2020. Dostępne są również dane z rund wczesniejszych (1 – 8) pod adresem: http://www.europeansocialsurvey.org/downloadwizard/.

W każdej edycji ESS w Polsce udział w badaniu wylosowanych osób był niezwykle wysoki – znacznie wyższy niż w innych badaniach. Europejski Sondaż Społeczny pozwala zatem formułować uprawnione wnioski, dotyczące sytuacji, opinii i poglądów całego polskiego społeczeństwa.

Dane ESS umożliwiają dokonywanie porównań między krajami oraz analizę trendów w każdym kraju w zakresie najważniejszych zjawisk społecznych. Korzystają z nich przede wszystkim naukowcy, studenci, politycy, administracja rządowa i lokalna, samorządy, organizacje pozarządowe i dziennikarze. Z wynikami ESS zapoznało się z dotąd 143 567 osób z 241 krajów, w tym 6370 osób z Polski. Pod względem liczby użytkowników wyników ESS, Polska znajduje się obecnie na 8 miejscu na świecie.

Upowszechnieniu wyników ESS służyły także organizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk konferencje naukowe, w których uczestniczy od 130 do ponad 150 osób. W lutym 2019 roku odbędzie się kolejna konferencja, prezentująca wyniki 9 rundy. Upowszechnieniu wyników ESS służą także specjalnie w tym celu przygotowane książki “Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego”. Ukazały się dotąd trzy takie książki, prezentujące wybrane wyniki z lat 2002-2012, 2002-2015 i 2002-2016/7.

W 2005 roku projekt ESS otrzymał nagrodę Kartezjusza za „wybitny poziom badań naukowych prowadzonych we współpracy międzynarodowej”. Nagroda ta jest najważniejszym w Europie wyróżnieniem w dziedzinie nauki, przyznawanym przez Komisję Europejską. ESS jest także jednym z dziesięciu projektów badawczych, które Komisja Europejska uznała za szczególnie ważne dla Europy.

nagroda

Więcej informacji na temat Europejskiego Sondażu Społecznego można znaleźć na stronie:  http://www.europeansocialsurvey.org

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey