Zespół Socjologii Migracji

dr hab. Katarzyna Andrejuk, prof. IFiS PAN – Kierownika
dr Imran Sarihasan (stypendystka programu PASIFIC)

Okładki książek autorstwa/współautorstwa dr. hab. Katarzyny Andrejuk, prof. IFiS PAN

Zespół Socjologii Migracji zajmuje się tematyką migracji międzynarodowych, w tym: migracji do Polski, emigracji z Polski za granicę, mobilności w obrębie Unii Europejskiej, polityką migracyjną w Polsce i UE oraz postawami wobec migrantów, cudzoziemców, mniejszości. Prowadzone badania dotyczą migracji zarobkowej, migracji edukacyjnej, rodzinnej i uchodźczej, a także mechanizmów adaptacji migrantów, w szczególności ich aktywności na rynkach pracy państw przyjmujących.

Zespół Socjologii Migracji realizuje projekty badawcze dotyczące historycznych, jak i współczesnych aspektów migracji.

2021-2023: międzynarodowy grant “Post- World War 2 Migration Flows in V4 Countries in the Propaganda Studies context” – wraz z Institute of Social Sciences (Koszyce) oraz Silesian Museum (Opava) (Katarzyna Andrejuk)

 od 2021 roku (trwa): międzynarodowy grant „The Politics of European and American Single-Market Governance (SINGLEMARKETS)” – wraz z Uniwersytetem w Oslo oraz Uniwersytetem Sciences Po Bordeaux (Katarzyna Andrejuk)

od 2022 roku (trwa): project w ramach grantu Pasific „Persisting Immigrant Entrepreneurship in European Union Member States during the Economic Downturn due to Covid-19 Pandemic” (Imran Sarihasan)

Zespół organizuje cykliczne Seminarium Migracyjne IFIS PAN, a także jest konferencje naukowe poświęcone tematyce migracyjnej.

Wybrane publikacje – Katarzyna Andrejuk:
Książki

K. Andrejuk, Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2017

K. Andrejuk, Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2013

Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne (red. Katarzyna Andrejuk, Izabela Grabowska, Marta Olcoń-Kubicka, Iwona Taranowicz), wyd. IFiS PAN, Warszawa 2021

Tomescu-Dubrow, J.K. Dubrow, A. Kiersztyn, K. Andrejuk, M. Kolczynska, M., K.M. Slomczynski, The Subjective Experience of Joblessness in Poland, Springer, 2019

Artykuły

 • K. Andrejuk, Rapid Evolution of Refugee Policy in Poland: Russian Invasion of Ukraine as a Focusing Event, Journal of Immigrant and Refugee Studies, 2023
 • K. Andrejuk, Noneconomic Dimensions of Migrants’ Adaptation to the Labor Market: Migrant Entrepreneurs and Entrepreneurial Cultures during the COVID-19 Pandemic, “Polish Sociological Review”, vol. 4(220)/2022
 • K. Andrejuk, Pandemic transformations in migrant spaces: Migrant entrepreneurship between super‐digitalization and the new precarity, “Population, Space and Place”, volume 28, Issue 6, August 2022.
 • K. Andrejuk, Prawica, lewica i postawy wobec imigrantów. Poglądy Polaków na imigrację i ich dynamika na tle trendów europejskich, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 239–264
 • K. Andrejuk, Marie Godin, Dominique Jolivet, Sónia Pereira, Christof Van Mol, Welfare Considerations in Migration Decision-Making through a Life-Course Approach: A Qualitative Study of Spanish EU-Movers, “Central and Eastern European Migration Review”, Vol. 10, No. 2, 2021, pp. 93-110
 • K. Andrejuk, A. Winiarska, Socjologia migracji przed pandemią i w czasach pandemii – „nowa generacja” teorii migracji i adaptacji w kontekście współczesnych wyzwań badawczych, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2020 (XLVI), Nr 4 (178), s. 7–16
 • K. Andrejuk, Czy patriotyzm jest prawicowy? Przywiązanie emocjonalne do własnego kraju a deklaracje prawicowości, religijności i poparcia dla Unii Europejskiej, w: Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/19 (red. Paweł Sztabiński, Dariusz Przybysz, Franciszek Sztabiński), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2020
 • K. Andrejuk, Imigranci wietnamscy w Polsce – dynamika przemian społeczności według urzędowych danych statystycznych, “Studia BAS”, vol. 4(60)2019.
 • K. Andrejuk, Strategizing Integration in the Labor Market. Turkish Immigrants in Poland and the New Dimensions of South-to-North Migration, “Polish Sociological Review” vol. 2(206)2019
 • K. Andrejuk, Self-employed migrants from EU Member States in Poland: differentiated professional trajectories and explanations of entrepreneurial success , “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 2017, vol. 43(4), pages 560-577, DOI: 10.1080/1369183X.2016.1249050
 • K. Andrejuk, Vietnamese in Poland: How does ethnicity affect immigrant entrepreneurship?, “Asian and Pacific Migration Journal”, December 2016, vol. 25(4), pages 379-400, DOI: 10.1177/0117196816673843
 • K. Andrejuk (2024) “Praktykowanie superróżnorodności. Polscy przedsiębiorcy imigranccy i wyzwania adaptacji w Wielkiej Brytanii”, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN

Wybrane publikacje – Imran Sarihasan:

 • Sarihasan, I., Novotny, A, Meyer, N., Mate, D: Female Immigrant Entrepreneurship: A contextual Approach. International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 1-19, 2023 (Accepted by Publisher). Q3, Scopos and Web of Science DOI: http://dx.doi.org/10.3926/ic.2079
 • Sarihasan, I., Dajnoki, K., Al-Dalahmeh, M.: Immigrant entrepreneurship and gender dimensions: A systematic review: Intangible Capital.19(2),110-130,2023. Q3, Scopus and Web of Science. DOI: http://dx.doi.org/10.3926/ic.2079
 • Al-Dalahmeh. M, Sarihasan, I., Dajnoki.: The Influence of Gender and Educational Attainment Differences on International Migrant`s Occupational Status in OECD Countries. Economies 9 (3), 1-13, 2021. Q2, Scopus DOI: https://doi.org/10.3390/economies9030126
 • Sarihasan, I., Máté, D.: Modern slavery policies in a conceptual perspective.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (4), 30-35, 2018. DOI: https://doi.org/10.21791/IJEMS.2018.4.4.
 • Máté, D., Sarihasan, I., Popp, J., Oláh, J.: The role of regional differences in immigration: the case of OECD countries. Econ. Socoil. 11 (3), 190-206, 2018. Q2, Scopus DOI: 10.14254/2071- 789X.2018/11-3/12
 • Sarihasan, I.: The gender differences of immigration in OECD countries.
  Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. econ. 26 (1), 697-706, 2017.
 • Máté, D., Sarihasan, I., Dajnoki, K.: The Relations between Labour Market Institutions and Employment of Migrants. Amfiteatru Econ. 19 (46), 806-820, 2017. Q2, Scopus, Impact Factor: 1,036 link: https://econpapers.repec.org/article/aesamfeco/v_3a46_3ay_3a2017_3ai_3a19_3ap_3a806.htm
 • Sarihasan, I.: Immigration Growth Tendencies in OECD Countries. SEA – Pract. Appl. Sci. 4 (12), 547-553, 2016. Link: https://seaopenresearch.eu/Journals/articles/SPAS_12_17.pdf

Zeszyty Dyskusyjne Socjologii Migracji

Seria Zeszyty Dyskusyjne Socjologii Migracji publikuje wyniki badań i analiz na temat różnych aspektów adaptacji migrantów, aktywności migrantów na rynku pracy, postaw wobec migracji, polityk migracyjnych, historii migracji, metodologii badań migracyjnych.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey