Regulamin Księgarnii Internetowej IFiS PAN

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa zasady zawierania umów sprzedaży między Instytutem Filozofii i Socjologii PAN a Klientem, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy „Regulamin księgarni internetowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN”.

2) Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72.

3) Księgarnia – księgarnia internetowa prowadzona przez Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w domenie ifispan.waw.pl. lub/i ifispan.pl

4) Klient – osoba korzystająca z Księgarni;

5) Towar – książki, czasopisma i pliki pdf do zamówienia w Księgarni.

§ 3.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Księgarni przedstawia towary, które Klient może zamówić na odległość, także w ten sposób, iż zamówione towary zostaną przesłane na wskazany przez Klienta adres.

§ 4.

 1. Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji w Księgarni, w celu utworzenia konta Klienta, ułatwiającego kolejne zakupy.
 2. Klient może kupować w Księgarni także bez rejestracji.

§ 5.

 1. Warunki techniczne korzystania z Księgarni są następujące:
 2. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;
 3. włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies. Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z Księgarni.
 4. Klient powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Rozdział II. Zakupy w Księgarni

§ 6.

 1. Podane w Księgarni przy towarach ceny są cenami brutto (uwzględniają VAT).
 2. Podane ceny dotyczą tylko sprzedaży detalicznej w księgarni internetowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 3. Ceny, o których mowa powyżej, nie uwzględniają kosztów wysyłki.

§ 7.

 1. 1. Zestawienie towarów wraz z cenami w Księgarni nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Instytutowi Filozofii i Socjologii PAN oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży towaru zawierana jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez osobę działającą w imieniu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Potwierdzenie takie stanowi przyjęcie oferty, o której mowa w ustępie powyższym.
§ 8.
 1. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów zapłaty za zamówione towary:
 2. a) płatność z góry/przelew.
 3. b) płatność przy odbiorze (wyłącznie przy wysyłce za pobraniem).
 4. c) płatność poprzez Transferuj.pl.
 5. Księgarnia nie prowadzi sprzedaży za granicę.

§ 9.

 1. Dostawa zamówionego towaru do Klienta jest płatna, chyba że z cennika dostawy wynika inaczej.
 2. Wysokość opłaty za dostawę towaru, w zależności od sposobu dostawy, rodzaju i ilości towaru, podana jest w cenniku dostawy dostępnym w Księgarni. Klient jest także informowany o wysokości opłaty za dostawę wybranych towarów przed ostateczną decyzją o złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy towarów na adres znajdujący się poza granicami Polski, koszt wysyłki zostanie określony indywidualnie dla danego zamówienia, a Klient zostanie o nim poinformowany mailem.

Rozdział III. Dodatkowe uprawnienia konsumentów

§ 10.

Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania kupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres publish@ifispan.waw.pl

Rozdział IV. Reklamacje

§ 11.

Klient może składać Instytutowi Filozofii i Socjologii PAN reklamację w dowolnej formie.

§ 12.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey