Zespół do Badań nad Myślą Postsekularną

Dr hab. Agata Bielik, prof. IFiS PAN – Kierownik
Dr Maciej Sosnowski

Zespół powołany został w 2010 roku. Myśl postsekularna to stosunkowo nowa dyscyplina filozoficzna, powstała wokół postulatu Jürgena Habermasa, by przyjąć postawę post-sekularną i przemyśleć na nowo trwałą obecność religii w nowoczesnych społeczeństwach zachodnich. Celem Zespołu jest podjęcie wątków wprowadzonych przez Habermasa, Bergera, Taylora oraz Szkołę Frankfurcką i rozwijanie ich na dwóch planach:

  1.  plan teoretyczny, angażujący badania podstawowe nad wariantem religijności nowoczesnej, nazywanej przez Habermasa „kooperacyjnym” – sprzyjającym podstawowym tezom Oświecenia. Mieszczą się tu badania (a) nad tradycją judaistyczną, a zwłaszcza nad filozoficzną haskalą (Spinozy, Cohen, Levinas, Derrida); (b) „tezą o sekularyzacji” (Weber, Löwith, Blumenberg, Taubes, Voegelin, Strauss, Marquardt); (c) renesansem „teologii politycznej” (Schmitt, Derrida, Žižek); (d) katolickim modernizmem (Newman, Brzozowski, Maritain, Marcel i Peguy) oraz (e) obecnością argumentów post-sekularnych we współczesnej myśli lewicowej (Žižek, Badiou, Agamben).
  2.  plan praktyczny, polegający na organizacji wydarzeń, konferencji i warsztatów poświęconych myśli post-sekularnej. Przykłady: a) międzynarodowa konferencja pt. Traces of Judaism in Contemporary Thought (Kraków 2010; tom konferencyjny pod tym samym tytułem wydany w Routledge, 2012); b) uzyskanie grantu pt. The Marrano Phenomenon: Jewish ‘Hidden Tradition’ and Modernity (NCN OPUS 2018), w ramach których odbyły się dwie konferencje (polsko- i angielsko-języczna) i wydane zostały liczne publikacje, w tym: Marani literatury polskiej, red. Adam Lipszyc i Piotr Bogalecki (Austeria 2020), The Marrano Way. Between Betrayal and Innovation, red. Agata Bielik-Robson (de Gruyter 2022) oraz dwie autorskie książki Agaty Bielik-Robson: Derrida’s Marrano Passover. Betrayal, Exile, Survival, and the Metaphysics of Non-Identity (Bloomsbury Academic 2023) i Marańska pascha Derridy. Zdrada, wygnanie, przeżycie, nietożsamość (Austeria 2022); c) prowadzenie seminariów na tematy post-sekularne (GSSR IFIS PAN, Artes Liberales UW, Seminaria Doktoranckie w UJ oraz UG).

Zespół trwale współpracuje z wydziałem Theoology and Religious Studies, University of Nottingham, gdzie Agata Bielik-Robson pracuje jako Professor of Jewish Studies.

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
ul. Nowy Świat 72, pokój 227
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 60

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey