Wzór listów zapowiadających wizytę ankietera w związku z badaniem „Europejski Sondaż Społeczny”

Z poprzednich naszych badań wiemy, że wylosowane osoby chcą być uprzedzone o wizycie ankietera. Dlatego też wysyłamy do nich dwa listy.

Pierwszy list wysyłamy przed rozpoczęciem badania. Zawiera on ogólną informację o badaniu. Szczegółowe informacje podane są na jego odwrocie. Do listu dołączona jest Informacja w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz wykres obrazujący jeden z wyników poprzedniej edycji „Europejskiego Sondażu Społecznego”

Wzór listu pierwszego

Drugi list zawiera informacje o ankieterce/ankieterze (imię i nazwisko, numer telefonu) oraz proponowany termin jej/jego wizyty.

Wzór listu drugiego

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey