Zespół Studiów Europejskich

Dr hab. Joanna Fomina, prof. IFiS PAN – Kierowniczka
Dr Edit Zgut-Przybylska
Dr Steven Davis

Zespół Studiów Europejskich skupia swoją działalność na prowadzeniu badań socjologicznych nad procesami integracji europejskiej. Socjologia integracji europejskiej przyjmuje „oddolne” spojrzenie, w odróżnieniu od wciąż dominującej w badaniach nad Unią Europejską i integracją europejską, perspektywy „odgórnej”, która sprowadza się do analizy prawa europejskiego oraz tego, jego wpływu na prawo krajowe, relacji pomiędzy instytucjami europejskimi oraz z państwami członkowskimi, wzorców rządzenia (governance), stosunków pomiędzy państwami członkowskimi wewnątrz Unii oraz z krajami pozaunijnymi.

Prace Zespołu skupiają się przede wszystkim na procesach europeizacji społeczeństw krajów członkowskich; politycznych, społecznych i kulturowych czynnikach oraz skutkach integracji europejskiej; jak również źródeł poparcia dla idei współżycia i współdziałania w ramach wspólnoty krajów europejskich oraz rozszerzenia UE. Istotność tej perspektywy wynika m.in. z faktu, że bez społecznego poparcia istnienie tak skomplikowanego organizmu jakim jest Unia Europejska nie byłoby możliwe. Jednocześnie, rozumienie skutków społeczno-politycznych i kulturowych procesów integracji europejskiej jest niezbędne nie tylko do zrozumienia źródeł poparcia dla projektu europejskiego, jak również do lepszego zrozumienia wyników badań przyjmujących „odgórną” perspektywę oraz projektowania polityk na szczeblu unijnym.
Socjologia integracji europejskiej czerpie z dorobku socjologii kultury, socjologii ruchów społecznych, socjologii organizacji, socjologii wiedzy, socjologii polityki, socjologii migracji i innych.

Zespół Studiów Europejskich został założony przez prof. Józefa Niżnika, który kierował jego pracami przez ponad dwie dekady, angażując we współpracę doktorantów Szkoły Nauk Społecznych. Po przejściu prof. Niżnika na emeryturę w 2023r. Kierowniczką Zespołu została prof. Joanna Fomina. Członkinią Zespołu była również prof. Katarzyna Andrejuk, obecnie kierowniczka Zespołu Socjologii Migracji.

Wybrane publikacje Zespołu:

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00–330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 104,
tel. 22 657–27–65

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey