Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for the position PhD-scholarship in the project “Semantics Out of The Grey Box: How Can Representational Mechanisms of The Brain Provide Semantic Properties of Structural Representations?”

Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for the position PhD-scholarship in the project  “Semantics Out of The Grey Box: How Can Representational Mechanisms of…

Read more...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.02.2019 r. Zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej na wydanie następujących pozycji książkowych: edycja krytyczna pięciu tekstów neo-łacińskich w ramach projektu Inspiracje arystotelesowskie w myśli polskiej późnego Renesansu. Edycje…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey