Spis książek 2011-2014

Książki 2014

♦ Marta Karkowska: Pamięć kulturowa mieszkańców Olsztyna lat 1945-2006 w perspektywie koncepcji Aleidy i Jana Assmannów, ISBN 978-83-7683-086-5. Spis treści

♦ Praca zbiorowa pod red. Urszuli Jareckiej i Anny Wieczorkiewicz: Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, ISBN 978-83-7683-092-6. RCIN Spis treści

♦ Seria: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Red. Paweł Grad: Tożsamość, tradycja, obecność, ISBN 978-83-7683-093-3. Spis treści

♦ Seria: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Wiesław Chudoba: LESZEK KOŁAKOWSKI. Kronika, życie i dzieła, ISBN 978-83-7683-090-2. RCIN Spis treści

Lokalne, narodowe i inne…Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Red. Piotr Binder, ISBN 978-83-7683-084-1.  Spis treści

♦ Tadeusz Kroński: Faszyzm a tradycja europejska, ISBN 978-83-7683-091-9. Spis treści
♦ Praca zbiorowa pod red. Witolda Płotki: Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, ISBN 978-83-7683-083-4. Książka jest sprzedawana w komplecie – T.1 oraz T.II
Spis treści T.I
Spis treści T.II

Fenomen “Solidarności” i zmiana ustroju. Polacy 1980-2011. Red. Władysław Adamski, ISBN 978-83-7683-085-8. RCIN Spis treści

♦ Krzysztof Michałowski: Pojęcie uznania we współczesnej myśli filozoficzno-politycznej, ISBN 978-83-7683-082-7.  Spis treści

♦ Wojciech Starzyński: Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej. Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion, ISBN 978-83-7683-081-0. Spis treści

♦ Jacek Uglik: Dostojewski, czyli rzecz o dramacie człowieka,  ISBN 978-83-7683-087-2. Spis treści

♦ Książka “Polska-Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2012” dostępna on-line na stronie ESS

Książki 2013 

♦ Robert Piłat: Aporie samowiedzy, ISBN 978-83-7683-077-3. RCIN Spis treści

♦ Seria: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Red. Andrzej Kołakowski: Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei, ISBN 978-83-7683-076-6. Spis treści

♦ Przemysław Parszutowicz: Filozofia jako krytyka poznania. Wprowadzenie do transcendentalizmu Ernsta Cassirera.  Seria Studia z Filozofii Systematycznej, ISBN 978-83-7683-078-0. RCIN Spis treści

♦ Praca zbiorowa pod red. Marii Gołębiewskiej i Andrzeja Ledera: Nadawać znaczenie. Uwagi o filozofii kultury, ISBN 978-83-7683-074-2. RCIN Spis treści

♦ Andrzej Chmielecki: Podstawy psychotroniki. Ku alternatywie Cognitive Science, ISBN 978-83-7683-075-9. Spis treści

♦ Hanna Bojar: Rodzina w małym mieście. Z socjologicznych badań terenowych lokalnych społeczności obywatelskich we współczesnej Polsce, ISBN 978-83-7683-070-4. RCIN Spis treści

♦ Krzysztof Jasiecki: Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, ISBN 978-83-7683-072-8. Spis treści

♦ Seweryn Blandzi: Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne. Seria Studia z filozofii systematycznej, ISBN 978-83-7683-063-6. RCIN Spis treści

♦ Przemysław Parszutowicz: Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia i inspiracje “późnej” filozofii Ernsta Cassirera, ISBN 978-83-7683-071-1. RCIN Spis treści

♦ Urszula Jarecka: Luksus w szarej codzienności. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji, ISBN 978-83-7683-066-7. RCIN Spis treści

♦ Praca zbiorowa pod red. Urszuli Jareckiej: Luksus versus niedostatek. Społeczno-ekonomiczne tło konsumpcji, ISBN 978-83-7683-067-4. RCIN Spis treść

♦ Marek Pokropski: Cielesna geneza czasu i przestrzeni. Seria Fenomenologia, ISBN 978-83-7683-069-8. Spis treści

♦ Marek Rymsza: Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, ISBN 978-83-7683-068-1. Spis treści

♦ Katarzyna Andrejuk: Europeizacja w diasporze. Studenci Polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku, ISBN 978-83-7683-065-0. Spis treści

♦ Maciej Soin: Wartość i fakt. Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej, ISBN 978-83-7683-064-3. Spis treści

♦ Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Tarkowskiej, ISBN 978-83-7683-059-9. Spis treści

Książki 2012

♦ Barbara Gąciarz, Jerzy Bartkowski: Samorząd a rozwój. Instytucje – obywatele – podmiotowość, ISBN 978-83-7683-060-5. Spis treści

♦ Magdalena Szpunar: Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, ISBN 978-83-7683-061-2. Spis treści

♦ Seria “Warszawska Szkoła Historii Idei”. Jerzy Szacki: Kontrrewolucyjne paradoksy. Wizje świata francuskich antagonistów wielkiej rewolucji 1789-1815. Wydawnictwo IFiS PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-7683-056-8. Spis treści

♦ Jacek Gądecki: „I Love NH”. Gentryfikacja starej części Nowej Huty?, ISBN 978-83-7683-062-9. Spis treści

♦ Seria “Warszawska Szkoła Historii Idei”. Paweł Marczewski:  Uczynić wolność nieuchronną. Wątki republikańskie w myśli Alexisa dr Tocqueville’a. Wydawnictwo IFiS PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-7683-056-8. Spis treści

♦ John H. Goldthorpe. O socjologii. Integracja badań i teorii. Przekład – Jerzyna Słomczyńska. Wstęp: Kazimierz M. Słomczyński i Henryk Domański, ISBN 978-83-7683-058-2. Spis treści

♦ Konrad Waloszczyk. Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych, ISBN 978-83-6783-054-4. Spis treści

♦ Kulturowe wartości Europy. Redakcja: Hans Joas i Klaus Wiegandt, ISBN 987-83-7683-057-5. Spis treści

♦ Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/zastosowania/konteksty
. Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Lorenc, Mateusza Salwy i Piotra Schollenbergera, ISBN 978-83-7683-049-0. RCIN Spis treści

♦ Mikołaj Olszewski: Interpretation and Truth. A new Annotated Edition of Giles of Rome’s. De plurificatione possibilis intellectus, ISBN 978-83-7683-053-7. Spis treści

♦ Red. Lilianna Kiejzik, Jacek Uglik: Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze (część druga), ISBN 978-83-7683-052-0

♦ Jerzy J. Wiatr. Polski interes narodowy: refleksje o historii i współczesności. Wydawnictwo IFiS PAN, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, ISBN 978-83-7683-051-3. Spis treści

♦ Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty Historii. Zebrał i opracował Antoni Sułek, ISBN 978-83-7683-046-9. Spis treści

♦ Red. Włodzimierz Wesołowski i Kazimierz M. Słomczyński: Tożsamość, zaufanie, integracja. Polska i Europa, ISBN 978-83-7683-050-6. Spis treści

♦ Małgorzata Dmochowska: Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, miedzy Platonem, Amwayem a Trollami, ISBN 978-83-7683-048-3. Spis treści

♦ Aleksandra Porankiewicz-Żukowska: Między jednostką a strukturą społeczną. Tożsamość, rola i struktura społeczna w teorii Sheldona Strykera i Petera J. Burke’a, ISBN 978-83-7683-047-6.Spis treści

Książki 2011

Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego. Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Misztala i Artura Kościańskiego, ISBN 978-83-7683-041-4. Spis treści

♦ Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście
. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Jasieckiego, ISBN 978-83-7683-040-7. Spis treści

♦ Adam Drozdek: Greccy filozofowie jako teolodzy. Seria wydawnicza “Studia z filozofii systematycznej”. Red. Seweryn Blandzi, ISBN 978-83-7683-044-5. Spis treści

♦ Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania
. Red. Hanna Podedworna i Andrzej Pilichowski. Wydawnictwo IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ISBN 978-83-7683-042-1.Spis treści

♦ Idea transcendentalizmu. Od Kanta do Wittgensteina. Red. Przemysław Parszutowicz i Maciej Soin, ISBN 978-83-7683-014-8. Spis treści

Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? Red. Anna Śliz i Marek S. Szczepański, ISBN 978-83-7683-039-1. Spis treści

♦ Ludwik Krzywicki. Za Atlantykiem. Wrażenia z podróży po Ameryce. Wstęp. Antoni Sułek, ISBN 978-83-7683-043-8

♦ Henryk Domański i Artur Pokropek. Podziały terytorialne globalizacja a nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych, ISBN 978-83-7683-038-4

♦ Sztabiński Franciszek: Ocena jakości danych w badaniach surveyowych, ISBN 978-83-7683-037-7 RCIN

Nauka w filozofii. Oblicza obecności. Red. Stanisław Butryn, Małgorzata Czarnocka, Włodzimierz Ługowski i Anna Michalska, ISBN 978-83-7683-036-0

♦ Nicolas Malebranche. Poszukiwanie prawdy. Przełożyła Małgorzata Frankiewicz, ISBN 978-83-7683-015-5

♦ Wojciech Hanuszkiewicz. Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej. Red. Seweryn Blandzi, ISBN 978-83-7683-034-6 RCIN

♦ Ks. Jarosław Jagiełło. Niedokończony spór o antropologię filozoficzną. (Heifdegger-Plessner). Red. Seweryn Blandzi, ISBN 978-83-7683-033-9

Katastrofa smoleńska. Reakcje społeczne, polityczne i medialne. Red. Piotr Gliński i Jacek Wasilewski, Wydawnictwo IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne,  ISBN 978-83-7683-033-9

♦ Edmund Husserl. Logika formalna i logika transcendentalna, ISBN 978-83-7683-029-2

♦ Julian Offray de la Mettrie. Dzieła filozoficzne. Przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek, ISBN 978-83-7388-027-8 RCIN

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey