Monthly Archives: marzec 2022

Program specjalny NCN dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło program pomocy dla Ukrainy. Wnioski składać można od 28 marca. Budżet projektu wynosi 6 mln zł. Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania: posiada co najmniej…

Read more...

International Philosophical Conference

Location: on-line (ZOOM) Thursday, April 7 Warsaw time/New York time 15.00/9.00                   Welcome address by professor Andrzej Rychard, the Director of the Institute of Philosophy and Sociology of Polish Academy of Sciences chair:…

Read more...

Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie…

Read more...

Science for Ukraine – czyli naukowcy naukowcom

Jeśli chcesz pomóc kolegom i koleżankom w Ukrainie przetrwać w czasie wojny, zaangażuj się w projekt Science For Ukraine.  #ScienceForUkraine to międzynarodowa inicjatywa, w której działają wolontariusze z instytucji akademickich w Europie…

Read more...

Academic Program for Ukrainian Refugees

Drogie Koleżanki i Koledzy, w obliczu wojny na Ukrainie i ewakuacji milionów obywatelek i obywateli Ukrainy do Polski, GSSR/Szkoła Nauk Społecznych, jako wyraz solidarności z ludnością Ukrainy, utworzyła Program Akademicki dla Uchodźców…

Read more...

Tajwańskie stypendia dla studentów i badaczy z Ukrainy

Program jest współfinansowany przez Academia Sinica (AS) i Ministerstwo Nauki i Technologii (MOST), Tajwan. STUDENCI: studiów licencjackich, studiów magisterskich i studiów doktoranckich* Liczba stypendiów: do wyczerpania miejsc Mogą aplikować: obywatele Ukrainy Dziedziny:…

Read more...

O świadomości i myśleniu roju

Zapraszamy do udziału w zdalnym posiedzeniu seminarium „Filozoficznych problemów wiedzy” w dniu 25 marca br., godz. 11:30, w czasie którego referat nt. O świadomości i myśleniu roju wygłosi Prof. Andrew Schumann (WSIiZ,…

Read more...

Miejsce spotkania. Tekst, pismo, głos

Kontynuujemy spotkania w ramach seminarium Modele i aspekty podmiotowości, dotyczące współczesnych redefinicji antropologii. Na seminarium omawiamy poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji. Na najbliższym seminarium 18 marca br.…

Read more...

Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie NCN „Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna

Projekt („OPUS-21”, DEC-2021/41/B/HS6/04416) kierowany przez dr Danutę Życzyńską-Ciołek Na podstawie przesłanych dokumentów oraz wyników rozmów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna w składzie: dr Danuta Życzyńska-Ciołek (przewodnicząca), dr Justyna Straczuk i dr Marcin Serafin oceniła…

Read more...

Szukamy ochotników do projektu

Centrum Historii Miejskiej ze Lwowa we współpracy z siecią ośrodków naukowych z Europy (uniwersytetami: St. Andrews, St Gallen i w Luksemburgu, Instytutem Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Historii…

Read more...

Pomoc dla ukraińskich naukowców

Inicjatywa ScienceForUkraine zbiera wszystkie informacje o możliwościach wsparcia oferowanego studentom i naukowcom z Ukrainy przez instytucje akademickie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Potrzebują pomocy, by te informacje docierały do możliwych beneficjentów. Na…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey