Zespół Filozofii Przyrody

Prof. dr hab. Włodzimierz Ługowski – Kierownik

Obszar zainteresowań badawczych zespołu obejmuje trzy dziedziny:

  1. Analiza i rekonstrukcja filozoficznych podstaw współczesnego przyrodoznawstwa historycznego.
  2. Refleksja nad głównymi nurtami współczesnej filozofii przyrody: analiza przyjmowanych na ich gruncie założeń ontologicznych, epistemologicznych i metafilozoficznych – w zestawieniu ze stanowiskiem własnym (holizm procesualny).
  3. Problem relacji między filozofią przyrody a filozofią społeczną (kwestia prawomocności stosowania metod i pojęć nauk przyrodniczych do uzasadniania doktryn społecznych).

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 105,
tel. 657 27 65
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey