Monthly Archives: styczeń 2019

Gospodarka: kalkulacje i emocje – 13.02.2019

Instytut Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na debatę GOSPODARKA: KALKULACJE I EMOCJE Debata odbędzie się 13 lutego 2019 roku w godzinach 11.00-13.30 w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), w Sali Okrągłego Stołu (1. piętro,…

Read more...

Problemy z replikacją w neuronauce obliczeniowej

Nie sposób przecenić znaczenia replikacji badań, czyli powtarzania procedury badawczej w celu sprawdzenia, czy wynik jest powtarzalny. Umożliwia weryfikowanie wcześniejszych wyników i wyciąganych z nich wniosków. Pomaga również w określeniu, jaki jest…

Read more...

Konkurs-doktorant stypendysta w projekcie

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta  w projekcie „Przekształcanie relacji między państwem a obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku” kierowanym przez prof. dr. hab. Andrzeja Rycharda.…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey