Spis książek 2000-2004

Książki 2004

* Niepokoje polskie. Praca zbiorowa pod red.Henryka Domańskiego, Antoniny Ostrowskiej i Andrzeja Rycharda.Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (40 zł). Nakład wyczerpany
* Jan Grabowski. “Ja tego Żyda znam”. Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939-1943. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej o krajach tego regionu. Praca zbiorowa pod redakcją J. Mucha i Mike’a F. Kenna. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Aneta Gawkowska. Biorąc wspólnotę poważnie. Komunitarystyczne krytyki liberalizmu. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł).  Nakład wyczerpany
* Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004 (30 zł).Nakład wyczerpany
* Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Praca zbiorowa pod red. Pawła B. Sztabińskiego, Franciszka Sztabińskiego i Zbigniewa Sawińskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Globalizacja i co dalej? Praca zbiorowa pod redakcją Stefana Amsterdamskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Kultura w czasach globalizacji. Praca zbiorowa pod red. M. Jacyno, A. Jawłowskiej i M.Kempnego. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (40 zł).
* Henryk Domański. O ruchliwości społecznej w Polsce. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł).
* Henri Bergson. Problem osobowości. Wydawnictwo IFiS PAN 2004 (25 zł).
* Henri Bergson. Wykłady o wychowaniu. Wydawnictwo IFiS PAN 2004 (25 zł).
* Jerzy J. Wiatr. Refleksje o polskim interesie narodowym. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł).
* Aleksander Hertz. Późne listy z Ameryki. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Krzysztof Tyszka. Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Johny Christensen. Esej o jedności filozofii stoickiej. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (20 zł).
* Jan Strzelecki. Niepokoje amerykańskie. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Fred Dretske. Naturalizowanie umysłu. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł).
* Werner Sombart. Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych? Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kuczewskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (40 zł).
*  Paweł Pieniążek.Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł).
* Jarosław Kilias. Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł.). Nakład wyczerpany
* Małgorzata Melchior. Zagłada a tożsamość. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (40 zł).
* Paolo Lombardi. Filozof i czarownica. Rozum i świat magiczny. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Spotkania Platońskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni. Praca zbiorowa pod red. Aliny Motyckiej przy współpracy Seweryna Blandziego. Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Sławomir Mazurek. Filantrop czyli nieprzyjaciel i inne szkice o rosyjskim renesansie religijno-filozoficznym. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Titkow A, Duch-Krzystoszek D., Budrowska B.: Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Wyd. IFiS PAN. Warszawa 2004 ss. 284.
* Barbara Gąciarz. Instytucjonalizacja samorządnmości. Aktorzy i efekty.  Wydawnictwo IFiS PAN, 2004 (30 zł). Nakład wyczerpany

Ksiązki 2001-2003

* Robert Piłat. Krzywda i zadośćuczynienie. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (25 zł).Nakład wyczerpany
* Kobiety, mężczyźni i płeć.Debata w toku. Pod red. Mary Roth Walsh. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003  (85 zł).
* Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Wykłady erlangeńskie.Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (20 zł).
* Jan Skoczyński. Koneczny. Teoria cywilizacji. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (30 zł).
* Klaus Held. Fenomenologia świata politycznego. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (20 zł).
* Uczucia i rozum w świecie wartości. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Stanisław Krajewski. Twierdzenie Godla i jego interpretacje filozoficzne. Od mechanizicyzmu do postmodernizmu.  Wydawnictwo IFiS PAN, 2003 (30 zł).
* Wiedza a uczucia. Red. A. Motycka. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003, s.270 (25 zl). Nakład wyczerpany
* Jan Garewicz. Wokół filozofii niemieckiej. Wybór pism.  Wyd. IFiS PAN, 2003 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Eugeniusz Górski. Rozważania o społeczeństwie obywatelskim I inne studia z historii idei. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Hanna Buczyńska-Garewicz.Milczenie i mowa Filozofii. Wyd.IFiS PAN, 2003.  (25 zł). Nakład wyczerpany
* Niepełnosprawność Intelektualna a Style Życia. Praca zbiorowa pod red. Andersa Gustavssona, Jana Tossebro i Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys. Wyd.IFiS PAN, 2003. (25 zł). Nakład wyczerpany
* Co wiemy o nauce?. Praca zbiorowa pod red. Ireneusza Białeckiego. Wydawnictwo IFiS PAN, 2003. (20 zł). Nakład wyczerpany
* Valeria Szydłowska. Nihilizm i dekonstrukcja. Wyd. IFiS PAN, 2003. (30 zł).  Nakład wyczerpany
* Barbara Engelking.Donosy do władz miemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940-1941. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 ( 25 zł). Nakład wyczerpany
* Krzysztof Koseła. Polak i Katolik. Splątana Tożsamość Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 ( 30 zł). Nakład wyczerpany
* Stanisław Borzym. Przeszłość dla przyszłości. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Andrzej Siciński. Styl życia Kultura Wybór. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Sergiusz Hessen. Państwo prawa i socjalizm.  Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Ewa Grzeszczyk. Sukces. Amerykańskie wzory – polskie realia. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych, pod red. Ivana Szelenyiego. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Anna Firkowska-Mankiewicz. Intelligence and Success in Life. Wyd. IFiS PAN. Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Kazimierz M. Słomczyński (red.) Social Structure: Changes and Linkages, IFiS Publishers. Warsaw 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Joanna Sikorska (red.) Społeczne problemy osób niepełnosprawnych. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Bolesława Duszyńska. Zasady somatologii stoickiej. Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa, 2002 (20 zł).  Nakład wyczerpany
* Seweryn Blandzi. Platoński projekt filozofii pierwszej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Jaegwon Kim. Umysł w świecie fizycznym. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł).
* Hanna Palska.  Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Bohdan Michalski: Metafizycy polskiej filozofii: Ingarden, Witkacy, Leszczyński. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor. Praca zbiorowa pod red. Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Lata tłuste, Lata chude. Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Korzeniewskiej i Elżbiety Tarkowskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo “Solidarności” po dwudziestu latach. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Kościół którego nie było. Paweł Boryszewski.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Bóg-Nicość. Jan Miernowski.Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2002 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Filozofia Boga w Questiones Sententiarum Mikołaja Bicepsa. Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa i Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002 (20 zł). Nakład wyczerpany
* Utracona dynamika. O niedojrzałości polskiej demokracji. Praca zbiorowa pod red. Edmunda Mokrzyckiego, Andrzeja Rycharda i Andrzeja Zybertowicza. Warszawa, IFiS PAN 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Wprowadzenie do metafizyki. Enrico Berti. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (20 zł). Nakład wyczerpany
* Elita Biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu. Krzysztof Jasiecki. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Joanna Kurczewska. Patriotyzm polskich polityków. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Włodzimierz Wesołowski: Obciążeni polityką. Posłowie i partie. Wydawnictwo  IFiS PAN, Warszawa 2002 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (Barbara Engelking oraz Jacek Leociak). Wydawnictwo  IFiS PAN, Warszawa 2001 (100 zł). Nakład wyczerpany
* Edmund Mokrzycki. Bilans niesentymentalny. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Michał Fattal. Logos. Między orientem a zachodem. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (20 zł). Nakład wyczerpany
* Juliusz Gardawski. Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (20 zł).  Nakład wyczerpany
* Andrzej Leder. Nieświadomość jako pustka. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (25 zł). Nakład wyczerpany
* Duch i dusza. Red. Paweł Dybel. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (40 zł). Nakład wyczerpany
* Labirynt filozoficzny. Dialogi wymyślone. Wydawnictwo IFiS PAN,  Warszawa 2001 (20 zł). Nakład wyczerpany
* A. Chmielewski. Między mózgiem i świadomością. Próba rozwiązania problemu psychofizycznego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (20 zł). Nakład wyczerpany
* Barbara Engelking. Zagłada i pamięć. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2001 (30 zł). Nakład wyczerpany
* Wiedza a wartości. Red. Alina Motycka. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2001 (15 zł). Nakład wyczerpany
* Antoni Sułek: Sondaż Polski: Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001 (25 zł). Nakład wyczerpany

Książki 2000

* M.Ciliberto: Wstęp do Bruna (2000, 18 zł). Nakład wyczerpany
*  D. Facca: Humanizm i filozofia w nauczaniu Adama Burskiego  2000 (20 zł). Nakład wyczerpany
* K. Lutyńska: Metodologia badań socjologicznych. Bibliografia adnotowana książek za lata 1945-1999 (2000, 20 zł).Nakład wyczerpany
* Między mitem a logosem. Dialektyka greckiego oświecenia jako europejski paradygmat (2000, oprawa miękka – 25 zł; oprawa twarda – 35 zł). Nakład wyczerpany
* Social Patterns of Being Political. The Initial Phase of the Post-Communist Transition in . Edited by K. M. Słomczyński (2000, 35 zł). Nakład wyczerpany
* K.M. Słomczyński: Pozycja społeczna a cechy osobowości; o wzajemnych relacjach w okresie transformacji systemowej (2000, 5 zł). Nakład wyczerpany
*  A. Walicki: Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej (2000, 20 zł). Nakład wyczerpany
*  W. Wesołowski: Partie: nieustanne kłopoty (2000, 22 zł).
*  C. Wodziński: Pan Sokrates. Eseje trzecie(2000, 20 zł). Nakład wyczerpany
*  T.Woźniak: Propaganda scjentystyczna (2000, 18 zł). Nakład wyczerpany
*  700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830. T. I: Okres saski 1700-1763 (2000, oprawa miękka – 45 zł; oprawa twarda – 55 zł). Nakład wyczerpany
*  M. Żelazny, Heglowska filozofia ducha (2000, 35 zł). Nakład wyczerpany
*  Nieświadomość jako kategoria filozoficzna. Praca zbiorowa pod redakcją A. Motycka i W. Wrzosek (2000, 40 zł). Nakład wyczerpany
*  Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński: Podręcznik ankietera (2000, 30 zł). Nakład wyczerpany
*  A.Giza-Poleszczuk: M. Marody, A. Rychard: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany systemowej (2000, 20 zł)

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey