Spis książek 2000-2004

Książki 2004

* Niepokoje polskie. Praca zbiorowa pod red. Henryka Domańskiego, Antoniny Ostrowskiej i Andrzeja Rycharda RCIN
* Jan Grabowski. “Ja tego Żyda znam”. Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939-1943
* Pierwsze lata suwerenności. Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej o krajach tego regionu. Praca zbiorowa pod redakcją J. Mucha i Mike’a F. Kenna
* Aneta Gawkowska. Biorąc wspólnotę poważnie. Komunitarystyczne krytyki liberalizmu RCIN
* Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego
* Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Praca zbiorowa pod red. Pawła B. Sztabińskiego, Franciszka Sztabińskiego i Zbigniewa Sawińskiego RCIN
* Globalizacja i co dalej? Praca zbiorowa pod redakcją Stefana Amsterdamskiego
* Kultura w czasach globalizacji. Praca zbiorowa pod red. M. Jacyno, A. Jawłowskiej i M. Kempnego
* Henryk Domański. O ruchliwości społecznej w Polsce RCIN
* Henri Bergson. Problem osobowości
* Henri Bergson. Wykłady o wychowaniu
* Jerzy J. Wiatr. Refleksje o polskim interesie narodowym
* Aleksander Hertz. Późne listy z Ameryki
* Krzysztof Tyszka. Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej
* Johny Christensen. Esej o jedności filozofii stoickiej
* Jan Strzelecki. Niepokoje amerykańskie
* Fred Dretske. Naturalizowanie umysłu
* Werner Sombart. Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych?
* Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kuczewskiej RCIN
*  Paweł Pieniążek. Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie
* Jarosław Kilias. Wspólnota abstrakcyjna. Zarys socjologii narodu
* Małgorzata Melchior. Zagłada a tożsamość
* Paolo Lombardi. Filozof i czarownica. Rozum i świat magiczny
* Spotkania Platońskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni. Praca zbiorowa pod red. Aliny Motyckiej przy współpracy Seweryna Blandziego
* Sławomir Mazurek. Filantrop czyli nieprzyjaciel i inne szkice o rosyjskim renesansie religijno-filozoficznym RCIN
* Titkow A, Duch-Krzystoszek D., Budrowska B.: Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy
* Barbara Gąciarz. Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty

Książki 2003

* Robert Piłat. Krzywda i zadośćuczynienie RCIN
* Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku. Pod red. Mary Roth Walsh
* Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Wykłady erlangeńskie
* Jan Skoczyński. Koneczny. Teoria cywilizacji
* Klaus Held. Fenomenologia świata politycznego
* Hanna Buczyńska-Garewicz: Uczucia i rozum w świecie wartości
* Stanisław Krajewski. Twierdzenie Godla i jego interpretacje filozoficzne. Od mechanizicyzmu do postmodernizmu
* Wiedza a uczucia. Red. A. Motycka
* Jan Garewicz. Wokół filozofii niemieckiej. Wybór pism
* Eugeniusz Górski. Rozważania o społeczeństwie obywatelskim I inne studia z historii idei
* Hanna Buczyńska-Garewicz. Milczenie i mowa filozofii
* Niepełnosprawność intelektualna a style życia. Praca zbiorowa pod red. Andersa Gustavssona, Jana Tossebro i Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys
* Co wiemy o nauce? Praca zbiorowa pod red. Ireneusza Białeckiego
* Valeria Szydłowska. Nihilizm i dekonstrukcja
* Barbara Engelking. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940-1941
* Krzysztof Koseła. Polak i katolik. Splątana tożsamość
* Stanisław Borzym. Przeszłość dla przyszłości
* Andrzej Siciński. Styl życia, kultura, wybór
* Sergiusz Hessen. Państwo prawa i socjalizm
* Ewa Grzeszczyk. Sukces. Amerykańskie wzory – polskie realia
* Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych, pod red. Ivana Szelenyiego

Książki 2002

* Anna Firkowska-Mankiewicz: Intelligence and Success in Life
* Kazimierz M. Słomczyński (red.) Social Structure: Changes and Linkages
* Joanna Sikorska (red.) Społeczne problemy osób niepełnosprawnych
* Bolesława Duszyńska: Zasady somatologii stoickiej
* Seweryn Blandzi: Platoński projekt filozofii pierwszej RCIN
* Jaegwon Kim: Umysł w świecie fizycznym
* Hanna Palska:  Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych
* Bohdan Michalski: Metafizycy polskiej filozofii: Ingarden, Witkacy, Leszczyński
* Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor. Praca zbiorowa pod red. Piotra Glińskiego, Barbary Lewenstein i Andrzeja Sicińskiego
* Lata tłuste, lata chude. Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Korzeniewskiej i Elżbiety Tarkowskiej
* Lekcja Sierpnia. Dziedzictwo “Solidarności” po dwudziestu latach. Praca zbiorowa pod red. Dariusza Gawina
* Paweł Boryszewski: Kościół którego nie było
* Jan Miernowski: Bóg-Nicość
* Filozofia Boga w Questiones Sententiarum Mikołaja Bicepsa. Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa i Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002
* Utracona dynamika. O niedojrzałości polskiej demokracji. Praca zbiorowa pod red. Edmunda Mokrzyckiego, Andrzeja Rycharda i Andrzeja Zybertowicza
* Enrico Berti: Wprowadzenie do metafizyki
* Krzysztof Jasiecki: Elita Biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu RCIN
* Joanna Kurczewska: Patriotyzm polskich polityków RCIN
* Włodzimierz Wesołowski: Obciążeni polityką. Posłowie i partie RCIN

Książki 2001

* Barbara Engelking, Jacek Leociak: Getto Warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście
* Edmund Mokrzycki. Bilans niesentymentalny RCIN
* Michał Fattal. Logos. Między orientem a zachodem
* Juliusz Gardawski. Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej
* Andrzej Leder. Nieświadomość jako pustka RCIN
* Duch i dusza. Red. Paweł Dybel
* Labirynt filozoficzny. Dialogi wymyślone. Red. naukowa Robert Piłat i Grzegorz Pyszczek
* Andrzej Chmielecki. Między mózgiem i świadomością. Próba rozwiązania problemu psychofizycznego
* Barbara Engelking. Zagłada i pamięć
* Wiedza a wartości. Red. Alina Motycka
* Antoni Sułek: Sondaż polski

Książki 2000

* M. Ciliberto: Wstęp do Bruna
*  D. Facca: Humanizm i filozofia w nauczaniu Adama Burskiego RCIN
* K. Lutyńska: Metodologia badań socjologicznych. Bibliografia adnotowana książek za lata 1945-1999
* Między mitem a logosem. Dialektyka greckiego oświecenia jako europejski paradygmat
* Social Patterns of Being Political. The Initial Phase of the Post-Communist Transition in Poland. Edited by K. M. Słomczyński
* K.M. Słomczyński: Pozycja społeczna a cechy osobowości; o wzajemnych relacjach w okresie transformacji systemowej RCIN
*  A. Walicki: Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej
*  W. Wesołowski. Partie: nieustanne kłopoty RCIN
*  C. Wodziński: Pan Sokrates. Eseje trzecie
*  T. Woźniak: Propaganda scjentystyczna
700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830. T. I: Okres saski 1700-1763
*  M. Żelazny: Heglowska filozofia ducha
Nieświadomość jako kategoria filozoficzna. Praca zbiorowa pod redakcją A. Motycka i W. Wrzosek
*  Z. Sawiński, P.B. Sztabiński, F. Sztabiński: Podręcznik ankietera RCIN
*  A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany systemowej RCIN

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey