Monthly Archives: czerwiec 2015

Wykorzystanie wyników badania: publikacje i konferencje

Wyniki badania EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY są w szerokim zakresie wykorzystywane w publikacjach książkowych, artykułach naukowych i w referatach wygłaszanych podczas konferencji w Polsce i zagranicą. Poniższy wykaz obejmuje publikacje polskich autorów, które ukazały się…

Read more...

Dobór próby

Poniżej zamieszczamy zbiór ze zmiennymi opisującymi dobór próby w siódmej rundzie polskiej edycji ESS 7 DOBÓR PRÓBY W POLSKIEJ EDYCJI ESS7 [plik PDF] Poniżej zbiór ze zmiennymi opisującymi dobór próby w szóstej rundzie polskiej edycji…

Read more...

Multi-model idealization and mechanisms

On June 13th, Saturday, Marcin Miłkowski will deliver a short talk on Multi-Model Idealization and Mechanisms during the conference University Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action, and Ethos. In the talk,…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey