Monthly Archives: czerwiec 2021

Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for the position PhD-scholarship in the project “Semantics Out of The Grey Box: How Can Representational Mechanisms of The Brain Provide Semantic Properties of Structural Representations?”

Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for the position PhD-scholarship in the project  “Semantics Out of The Grey Box: How Can Representational Mechanisms of…

Read more...

GSSR Research Summer School 2021

September 10-15, 2021, Poland (TBD) Call for Applications, PhD Students at Higher Education Institutes outside of Poland This is a Call for Applications for humanities and social science PhD students studying at…

Read more...

Culture and Art: Selected Writings – wokół książki

Zapraszamy na spotkanie wokół książki Culture and Art: Selected Writings, Zawierającej niepublikowane teksty Zygmunta Baumana poświęcone teorii kultury i socjologii sztuki. Książka pt. Culture and Art: Selected Writings, Vol. I: https://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9781509545445 została…

Read more...

Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie…

Read more...

Zarządzenie Dyrektora IFiS PAN

w sprawie: zasad przebywania w pomieszczeniach Instytutu Filozofiii Socjologii PAN oraz szczególnych wymogów zawierania umów z ankieterami prowadzącymi z ramienia Instytutu czynności ankieterskie wśród respondentów – w czasie trwania stanu epidemii wywołanego…

Read more...

Debata IFiS PAN

Instytut Filozofii i Socjologii PANzaprasza na debatę online zatytułowaną STRATEGIE WOBEC SYSTEMÓW. SPOŁECZEŃSTWA A WŁADZE W dyskusji udział wezmą (w kolejności zabierania głosu): Aleksander Smolar, były prezes Fundacji im. Stefana Batorego, emerytowany…

Read more...

Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City

Zapraszamy na seminarium poświęcone książce dr. Łukasza Krzyżanowskiego “Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City”, która w 2020 roku ukazała się nakładem Harvard University Press: https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674984660 Komentatorami będą: : Jacek Nowak (UJ),…

Read more...

Leona Chwistka filozofia podstaw matematyki

Zapraszamy do udziału w kolejnym zdalnym posiedzeniu seminarium “Filozoficznych problemów wiedzy” w dniu 18 czerwca br., godz. 11:30, w czasie którego referat nt. Leona Chwistka filozofia podstaw matematyki wygłosi Prof. Wiesław Wójcik…

Read more...

Społeczne skutki pandemii

Zespół Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją IFiS PAN realizuje w ramach zlecenia nr 16 projekt badawczy zatytułowany „Społeczne skutki pandemii”, poświęcony przemianom stylów życia podczas pandemii COVID-19 w Polsce. Zespół badawczy…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey