Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Preludium

PRELUDIUM 1: Ponadindywidualne uwarunkowania “talentu” oraz kulturowe źródła i społeczne koszty ich pomijania
Kierownik projektu: Mgr Piotr Szenajch
Data rozpoczęcia: 13.12.2011
Data zakończenia: 12.12.2014


PRELUDIUM 2: Bycie tatą wobec nowych wzorców ojcostwa. Ojcostwo w życiu codziennym w kontekście społeczno-instytucjonalnym w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku
Kierownik projektu: Mgr Katarzyna Maria Suwada
Data rozpoczęcia: 05.09.2012
Data zakończenia: 04.07.2015


PRELUDIUM 2: Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia 
Kierownik projektu: Mgr Karolina Julia Dudek
Data rozpoczęcia: 05.09.2012
Data zakończenia: 04.03.2015


PRELUDIUM 3: Nowe podejście do analiz relacji między demokracją i zaufaniem: Porównanie krajów europejskich z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych
Kierownik projektu: Mgr Marta Kołczyńska
Data rozpoczęcia: 28.02.2013
Data zakończenia: 27.09.2015


PRELUDIUM 3: Orientacje temporalne i wzory użytkowania czasu a nierówności społeczne
Kierownik projektu: Mgr Ewa Jarosz
Data rozpoczęcia: 07.03.2013
Data zakończenia: 06.03.2015


PRELUDIUM 4: Nauki behawioralne w prawie – zastosowania, filozoficzne implikacje, kontrowersje
Kierownik projektu: Dr Magdalena Małecka
Data rozpoczęcia: 08.08.2013
Data zakończenia: 07.08.2015

Etiuda

ETIUDA 1: Trudne związki między miejscem a tożsamością w sytuacji długotrwałego uchodźstwa. Przypadek obozu dla uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu Jordanu
Kierownik projektu: Mgr Dorota Kinga Woroniecka-Krzyżanowska
Data rozpoczęcia: 12.09.2013
Data zakończenia: 30.09.2014


ETIUDA 2: Structures of Dialogue in Debate and Financial Discourse: Modelling an ‘Ore’ for Argument Mining (Struktury dialogowe w debacie i dyskursie finansowym: Modelowanie “kruszcu” dla wydobywania argumentów)
Kierownik projektu: Mgr Olena Yaskorska
Data rozpoczęcia: 22.08.2014
Data zakończenia: 30.09.2015

Sonata

SONATA 1: Instytucjonalny i indywidualny wymiar religijności osób LGBT w Polsce
Kierownik projektu: Dr Dorota Hall
Data rozpoczęcia: 08.12.2011
Data zakończenia: 07.12.2014


SONATA 1: Reakcje społeczne wobec polskich emigrantów ekonomicznych w Północnej Anglii po 2004 roku
Kierownik projektu: Dr Rafał Smoczyński
Data rozpoczęcia: 16.12.2011
Data zakończenia: 15.12.2014


SONATA 3: Dylematy kooperacji w warunkach zróżnicowania statusowego
Kierownik projektu: Dr Zbigniew Karpiński
Data rozpoczęcia: 28.01.2013
Data zakończenia: 27.01.2016


SONATA 4: Wokół reformy rolnej 1944-1948: doświadczenie i pamięć społeczna
Kierownik projektu: Dr Anna Wylegała
Data rozpoczęcia: 28.08.2013
Data zakończenia: 27.08.2018


SONATA 5: Przedsiębiorstwa imigranckie w Polsce. Etniczność jako skrypt kulturowy, strategia maksymalizowania zysku oraz jako bariera w działalności gospodarczej imigrantów
Kierownik projektu: Dr Katarzyna Andrejuk
Data rozpoczęcia: 01.04.2014
Data zakończenia: 31.03.2017


SONATA 6: Implikacje wybranych aspektów teorii ewolucji dla problemu definiowania życia
Kierownik projektu: Dr Krzysztof Chodasewicz
Data rozpoczęcia: 22.09.2014
Data zakończenia: 21.03.2016

Sonata BIS

SONATA BIS 1: Kto wygrywa a kto przegrywa w parlamentarnych wyborach: Od formalnej teorii do analiz empirycznych
Kierownik projektu: Dr Joshua K. Dubrow
Data rozpoczęcia: 24.01.2013
Data zakończenia: 23.01.2016

Fuga

FUGA 3: Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury
Kierownik projektu: Dr Dariusz Brzeziński
Data rozpoczęcia: 08.08.2014
Data zakończenia: 30.09.2017


FUGA 3: Poznawanie jako wewnętrzne modelowanie. Rola pojęcia modeli i symulacji wewnętrznych w filozoficznych i kognitywistycznych koncepcjach poznania
Kierownik projektu: Dr Paweł Gładziejewski
Data rozpoczęcia: 08.08.2014
Data zakończenia: 30.09.2017

Opus

John Wyclif i jego traktat O czasie
Kierownik projektu: Dr Włodzmierz Zega
Data rozpoczęcia: 17.05.2010
Data zakończenia: 16.05.2015


Fenomenologia polityczna w Niemczech
Kierownik projektu: Dr hab. Andrzej Gniazdowski
Data rozpoczęcia: 02.06.2011
Data zakończenia: 01.06.2015


OPUS 1: Nowe tłumaczenie “Metafizyki” Arystotelesa z oryginalnego języka starogreckiego na język polski
Kierownik projektu: Dr hab. Jan Bigaj
Data rozpoczęcia: 06.12.2011
Data zakończenia: 05.12.2015


OPUS 1: Kategoria traumy a przemiany teoretycznej myśli europejskiej XX wieku
Kierownik projektu: Dr hab. Andrzej Leder
Data rozpoczęcia: 01.12.2011
Data zakończenia: 30.11.2015


OPUS 2: Badanie strategii retorycznych w dialogu
Kierownik projektu: Dr Katarzyna Budzyńska
Data rozpoczęcia: 30.08.2012
Data zakończenia: 29.08.2015


OPUS 2: Wpływ spuścizny feudalnej oraz funkcje współczesnych elit post-szlacheckich w kształtowaniu modelu obywatelstwa w Polsce
Kierownik projektu: Dr Rafał Piotr Smoczyński
Data rozpoczęcia: 23.08.2012
Data zakończenia: 22.08.2015


OPUS 2: Wzory jedzenia, style życia a stratyfikacja społeczna: perspektywa porównawcza
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Henryk Domański
Data rozpoczęcia: 23.08.2012
Data zakończenia: 22.08.2015


OPUS 3: Neuroetyka a Tomasz z Akwinu. O użyteczności filozofii średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych
Kierownik projektu: Dr Piotr Lichacz
Data rozpoczęcia: 24.01.2013
Data zakończenia: 23.01.2016


OPUS 4: Istnienie Boga. Badania dotyczące ontologicznych dowodów
Kierownik projektu: Dr hab. Mirosław Szatkowski
Data rozpoczęcia: 26.06.2013
Data zakończenia: 25.06.2016


OPUS 5: Praktyki posługiwania się pieniędzmi w bliskich relacjach w młodych gospodarstwach domowych
Kierownik projektu: Dr Marta Olcoń-Kubicka
Data rozpoczęcia: 18.02.2014
Data zakończenia: 17.02.2017

Maestro

MAESTRO 1: Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna → 
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński
Data rozpoczęcia: 30.04.2012
Data zakończenia: 30.04.2016

MAESTRO 3: From school to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków → 
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Henryk Domański
Data rozpoczęcia: 22.03.2013
Data zakończenia: 21.09.2016

Harmonia

HARMONIA 3: Wartości demokratyczne a zachowania protestacyjne: harmonizacja danych, porównywalność pomiaru i modelowanie wielopoziomowe w perspektywie międzykrajowej
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński
Data rozpoczęcia: 11.04.2013
Data zakończenia: 10.04.2016

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey