Projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON

Postawy w stosunku do osób niepełnosprawnych – 20 lat później
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Antonina Ostrowska
Data rozpoczęcia: 01.07.2013
Data zakończenia: 30.06.2015

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey