Aga Molińska-MolińskiOsoba ds. publikowania w Open Access
oapublishing@ifispan.edu.pl

Koncepcja otwartego dostępu (Open Access) dotyczy udostępniania w postaci cyfrowej w Internecie publikacji naukowych i wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania przez naukowców, studentów, przedsiębiorców i całe społeczeństwo.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem dotyczącym stosowania zasad otwartego dostępu do publikacji w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Poradnik

IFiS PAN przyjął Zarządzeniem nr 28/2023 przyjął „Politykę otwartego dostępu Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk” Polityka otwartego dostępu

Przydatne linki:
Informacje o Otwartej nauce w NCN https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/otwarta-nauka
Materiały na temat otwartego dostępu MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/materialy-na-temat-otwartego-dostepu
Licencje CC – znaczenie https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
Pomocnik prawny https://pomocnik.pon.edu.pl
Wirtualna Biblioteka Nauki https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte
Serwis Otwarta Nauka https://otwartanauka.pl/

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey