Monthly Archives: styczeń 2017

Odeszła Maria Krosnowska

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marii Krosnowskiej wieloletniego pracownika Zespołu Realizacji Badań Terenowych, a następnie Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wspaniałego człowieka Przekazujemy wyrazy głębokiego…

Read more...

Odszedł prof. Władysław Markiewicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Władysława Markiewicza wybitnego socjologa, więźnia Mauthausen, organizatora i uczestnika życia naukowego w kraju. Był uczonym ogromnych zasług dla polskiej socjologii pracy i przemysłu, socjologii narodu…

Read more...

Odszedł dr Ryszard Turski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ryszarda Turskiego, absolwenta Wydziału Filozoficznego UW, znawcy problematyki socjologii wsi, pełniącego funkcje kierownicze w zespołach badawczych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, spolegliwego Kolegi oraz…

Read more...

Odszedł prof. Zygmunt Bauman

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr. hab. Zygmunta Baumana wybitnego humanisty, socjologa i filozofa. Zmarły był Autorem dzieł o wielkim wpływie na rozwój teorii kultury i kształt słownika pojęciowego humanistyki…

Read more...

Unikalny film socjologiczny z 1965 roku! Featured

“To unikalny film ze Zjazdu Socjologicznego z 1965 roku oraz z plenerowego wyjazdu Koła Naukowego socjologów. Kogo rozpoznajecie? Film uzyskaliśmy dzięki uprzejmości jego Autora, dr. Krzysztofa Ostrowskiego.” – prof. dr hab Andrzej…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey