Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Skład Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN:

  • dr hab. Katarzyna Andrejuk, prof. IFiS PAN – przewodnicząca Komisji
  • mgr Grażyna Drążyk
  • prof. dr hab. Urszula Jarecka
  • dr hab. Piotr Lichacz, prof. IFiS PAN
  • dr Dariusz Przybysz
  • dr hab. Małgorzata Rajtar, prof. IFiS PAN

Kontakt: komisja.etyki@ifispan.edu.pl

§ 3  Zarządzenia nr 34/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu 23/2020 z dnia 1 października 2020 r.

W § 3 pkt. 2 Zarządzenia 23/2020 r. z dnia 1 października 2020 r. zmianie ulega termin wydania opinii przez Komisję: „wydaje opinie najpóźniej w ciągu pięciu tygodni od otrzymania wniosku”, na wydaje opinie najpóźniej w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku. § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Komisja przyjmuje wnioski w trybie ciągłym i wydaje opinie najpóźniej w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku. Termin ten może być przedłużony w wypadku konieczności uzupełnienia informacji przez Wnioskodawcę lub zasięgnięcia opinii ekspertów zewnętrznych.
Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 23/2020 z dnia 1 października 2020 r. pozostają bez zmian.”

Wniosek o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia badań w naukach społecznych i humanistycznych – wymagane dokumenty Plik do pobrania

Załącznik nr 1 do wniosku – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Plik do pobrania

Prosimy o zapoznanie się z:

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey