MaxQDA

Instytut Filozofii i Socjologii PAN posiada licencje na program MAXQDA 12 Plus.…

Read more...

IRT BILOG-MG

Instytut posiada licencję na program IRT BILOG-MG w wersji 3. Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o…

Read more...

Atlas.ti

Instytut posiada licencję na program Atlas.ti  w wersji 5.7.1 Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt…

Read more...

MPLUS

Instytut posiada licencję na program MPLUS w wersji 5 Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt…

Read more...

SI-CHAID

Instytut posiada licencję na program SI-CHAID w wersji 4.02 Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt…

Read more...

Latent GOLD

Instytut posiada licencję na program Latent GOLD w wersji 4.04 Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o…

Read more...

HLM

Instytut posiada licencję na program HLM w wersji 6.06. Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt…

Read more...

LISREL

Instytut posiada licencję na program LISREL w wersji 8.80. Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt…

Read more...

STATA

Instytut posiada licencję na program STATA w wersji: IC 13 liczba stanowisk: 20 MP8 13 liczba stanowisk: 4 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem…

Read more...

IBM PREDICTIVE SOLUTIONS

Instytut posiada licencję na program PS IMAGO Pro 5.1, w skład którego wchodzi m.in. IBM SPSS 25 Statistics. Liczba stanowisk: nielimitowana Program instalowany jest na życzenie pracownika na wskazanym komputerze służbowym lub…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey