Monthly Archives: październik 2016

Odszedł prof. dr hab. Jerzy Szacki

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr hab. Jerzego Szackiego, wybitnego humanisty, socjologa, historyka idei, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, członka Prezydium PAN i Komitetu Socjologii PAN. Zmarły był mądrym wychowawcą…

Read more...

60 lat IFiS PAN Featured

K O N F E R E N C J A z okazji jubileuszu 60-lecia Instytutu Filozofii i Socjologii PAN „Polska 1989-2015 i co dalej?”   10.30 –  10.45 Otwarcie konferencji Andrzej…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey