Philosophy of Nature Research Group

Philosophy of Nature Research Group

Area of interest
– Analysis and reconstruction of the philosophical foundations of the theories
of chemical (prebiological) and biological evolution; philosophy of life’s origin
– Comparative (metaphilosophical) analysis of the main currents of contemporary
philosophy of biology

Main publications [books:]
– W. Ługowski, Kategoria zmiany jakościowej a biogeneza, Wrocław 1985
Ossolineum [Biogenesis and the category of emergence];
– W. Ługowski, Paradoks powstawania życia. Filozoficzne problemy biogenezy,
Warszawa 1987 “Omega” [The paradox of life’s origin];
– W. Ługowski, Filozoficzne podstawy protobiologii, Warszawa 1995 IFiS
[Philosophical foundations of protobiology];
– W. Ługowski, Sykomora filozofii biologii [Essays on the contemporary
philosophy of biology], Wrocław 1999 Arboretum;
– W. Ługowski, Philosophy and biogenesis. ‘Those damned problems’ (of origin),
Wrocław 2008 Arboretum;
– W. Ługowski, Filozofia przyrody. Funkcja (de)mistyfikacyjna [Philosophy of
nature. (De)mystificatory function], Warszawa 2010 Wyd. IFiS PAN;
– W. Ługowski, Filosofía y el origen de la vida, Varsovia 2014 Biblioteca de
la “Filosofía y Ciencia”;
– Philosophy of protobiology, Warszawa 2015 Library of the „Philosophy and Science”.

Editorship
– W. Ługowski, Koichiro Matsuno (eds.), Uroboros, or biology between mythology
and philosophy, Wrocław 1998 Arboretum;
– I. Liseev, W. Ługowski (eds.), Философия природы сегодня [Philosophy of nature today],
Moscow 2009 Kanon
– Włodzimierz Ługowski, guest editor, Philosophy of nature today, “Dialogue &
Universalism” special issue, 2008, no. 11-12.
– W. Ługowski, I. Liseev (eds.), Filozofia przyrody – dziś/Philosophy of nature today,
Warszawa 2011 IFiS.
– W. Ługowski (ed.), Philosophical problems of the living world, „Dialogue &
Universalism” 2014, no. 2, p. 1-174.
– W. Ługowski (ed.), Philosophy of the living nature/Filosofía de la naturaleza
viviente/Философия живой природы, Warszawa 2015 Library of the “Philosophy and
Science”/Biblioteca de la “Filosofía y Ciencia”.

Translation [from German:]
B.-O. Küppers, Geneza informacji biologicznej [Der Ursprung biologischer Information.
Zur Naturphilosophie der Lebensentstehung, München-Zürich 1986 Piper], Warszawa 1991 PWN.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey