Logo HR Excellence in Research

Z dumą informujemy, że Instytutowi Filozofii i Socjologii przyznano Logo HR Excellence in Research (16.08.2021). To prestiżowe wyróżnienie Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers przyznawane jest instytucjom, które zapewniają najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób przejrzysty i zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

HR Excellence in Research stanowi podstawę premiowania jednostki w międzynarodowych konkursach grantowych w zakresie badań i innowacji, krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także w konkursach i programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gap Analysis and Action Plan

IPS PAS OTM-R 2021

Więcej o The Human Resources Strategy for Researchers: euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey