ESS

„Przeglądarka” wyników Europejskiego Sondażu Społecznego, edycje 1 – 8

link do przeglądarki →

„Przeglądarka” podstawowych wyników Europejskiego Sondażu Społecznego, edycje 1 – 8 w języku polskim dostępna jest pod adresem https://ifispan.pl/przegladarkaess/. Zawiera ona, przedstawione w formie graficznej, rozkłady procentowe pytań ESS z edycji 1 – 8 dla wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i nie wymaga specjalnego oprogramowania. Ponieważ przeglądarkę będziemy doskonalić, użytkowników prosimy o przesyłanie uwag pod adres: zbigniew.karpinski@startmail.com.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey