Monthly Archives: marzec 2018

Nowy pracownik Instytutu w projekcie

12 marca 2018 r. w IFiS PAN na stanowisku adiunkta w projekcie pt. Przyciąganie się podobieństw i odpychanie się różnic jako mechanizmy formowania się relacji w sieciach społecznych: modele matematyczne i testy…

Read more...

Dostęp do bazy JStor

Szanowni Państwo, Poniżej znajduje się instrukcja w formacie PDF dotycząca dostępu do bazy JStor dla użytkowników spoza sieci GSSR (SNS). Potrzebny będzie program Putty oraz przeglądarka internetowa np: Firefox. Szczegóły znajdą Państwo…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey