Klienci ORBS

Wśród naszych klientów byli między innymi:

 • Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zakład Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej
 • Uniwersytet Michigan
 • Uniwersytet Kalifornijski
 • Uniwersytet w Leuven
 • Centre D’Etude Des Supports De Publicite
 • Centrum Onkologii w Warszawie
 • Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Instytut Reumatologii w Warszawie
 • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

Realizowaliśmy m.in. Polski Generalny Sondaż Społeczny 1993, 1994 i 1995, serię badań “Polacy”, badania “Przemiany społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej”, “Przemiany społeczne w Polsce”, serię badań dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych, badanie “Międzynarodowy Program Oceny Uczniów (PISA)”. Od roku 2002 Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych koordynuje, odpowiada za realizację terenową i przygotowanie zbiorów danych z kolejnych rund międzynarodowego projektu porównawczego Europejski Sondaż Społeczny.

Innowacyjne rozwiązania metodologiczne, kompleksowość oferowanych usług, sprawna i terminowa realizacja badań oraz wysoka jakość zbieranych materiałów od wielu lat znajdują uznanie Naszych Klientów.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey