Spis książek 2005-2010

Książki 2010

♦ Michael Dummett. Natura i przyszłość filozofii. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (20 zł). ISBN 978-83-7683-026-1. Spis treści
Aktualność idei Jana Strzeleckiego. Niepokoje i kontynuacje. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (20 zł). ISBN 978-83-7683-019-3. Spis treści
New Religious Movements and Conflict. In Selected Countries of Central Europe. Red. Dorota Hall i Rafał Smoczyński. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (30 zł). ISBN 978-83-7683-025-4. Spis treści. Nakład wyczerpany
Socjologia z medycyną. W kręgu myśli  naukowej Magdaleny Sokołowskiej. Redakcja Włodzimierz Piątkowski. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (30 zł). ISBN 978-83-7683-024-7. Spis treści
National and European? Polish Political Elite in Comparative Perspective. Red. Włodzimierz Wesołowski, kazimierz M. Słomczyński, Joshua Kjerulf Dubrow. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (40 zł). ISBN 978-83-7683-028-5. Spis treści
 Spektakle zmysłów. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (40 zł). ISBN: 978-83-7683-021-6. Spis treści
♦ Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Ireneusza Sadowskiego i Alicji Zawistowskiej. Wydawnictwo IFiS PAN i Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,2010. ISBN: 978-83-7683-023-0. Spis treści
♦ Wyciskanie brukselki. O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (40 zł). ISBN 978-83-7388-179-2. Spis treści
♦ Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rycharda i Henryka Domańskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (30 zł). ISBN: 978-83-7683-020-9. Spis treści
♦ Praktyki obywatelskie Polaków. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Raciborskiego Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (40 zł). ISBN: 978-83-7683-022-3. Spis treści Nakład wyczerpany
♦ Red. Barbara Gąciarz. Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (30 zł). ISBN 978-83-7683-018-6. Spis treści
♦ Werner Sombart. Żydzi i życie gospodarcze. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (50 zł). ISBN 978-83-7683-011-7. Spis treści
♦ Zbigniew Sawiński. Zastosowania tablic w badanich społecznych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (30 zł). ISBN 978-83-7683-013-1. Spis treści
♦ Włodzimierz Ługowski. Filozofia przyrody.Funkcja (de)mistyfikacyjna. Szkice o życiu, wiedzy i władzy.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (25 zł). ISBN 978-83-7683-012-4. Spis treści
♦ Piotr Weryński. Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (40 zł). ISBN 978-83-7683-017-9. Spis treści Nakład wyczerpany
♦ Giovanni Pico Della Mirandola. Oratio De Hominis Dignitate. Mowa o godności człowieka. Przekład i przypisy Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski. Wstęp Danilo Facca. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (25 zł). ISBN 978-83-7683-016-2. Spis treści

Książki 2009

◊ KOBIETY-FEMINIZM-DEMOKRACJA. Red. Bogusława Budrowska. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (30 zł). Spis treści
◊ Ks. Paweł Florenski. Sens idealizmu. metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma. Studia z filozofii systematycznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (25 zł). Spis treści
◊ Nauka a metafizyka. Seria “Filozoficzne Probelmy Wiedzy”. Redakcja:  Alina Motycka. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (25 zł). Spis treści
◊ Emocje a kultura i życie społeczne. Redakcja: Piotr Binder, Hanna Palska i Wojciech Pawlik. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (40 zł). Spis treści
◊ Edmund Husserl. Medytacje kartezjańskie. Seria “Klasyka Filozofii”. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009. (30zł, okładka twarda – 40zł). Spis treści
◊ Stanisław Borzym: Hamann i inni. Szkice filozoficzne. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (20 zł). Spis treści
◊ SOCJOLOGIA MEDYCYNY. Podejmowane problemy, kategorie analizy. Redakcja Antonina Ostrowska. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (30 zł). Spis treści
◊ Małgorzata Czarnocka. Droga do koncepcji prawdy symbolicznej.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (30 zł.). Spis treści
◊ Marian Płachecki: “Wojny Domowe”. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800-1880). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (50 zł). Spis treści Nakład wyczerpany
◊ Pitirim A. Sorokin. Ruchliwość Społeczna. Przedmowę napisał Henryk Domański. Przekład Jerzyna Słomczyńska. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (50 zł).Spis treści
◊ Red. Piotr Gliński i Artur Kościański. SOCJOLOGIA I SICIŃSKI. – Style życia. – Społeczeństwo obywatelskie – Studia nad przyszłością. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (40 zł). Spis treści
◊ Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński: “Sociological Tools Measuring Occupations. New Classification and Scales”. Przekład Jerzyna Słomczyńska. IFiS Publishers, Warsaw 2009 (50 zł). Spis treści Nakład wyczerpany
◊ Jan Jakub Rousseau. Projekt Konstytucji dla Korsyki. Z serii Klasyka Filozofii. Przekład, wstęp i przypisy – Marek Blaszke. Przekład przejrzał Marian Skrzypek. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009. (25 zł). Spis treści
◊ Wiedza a intuicja. Red. Alina Motycka. Seria: Filozoficzne problemy wiedzy. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (30 zł). Spis treści Nakład wyczerpany
◊ Radosław Markowski Rozwój rozłamów socjopolitycznych: determinanty i konsekwencje. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (5 zł). Spis treści
◊ Janusz Mucha. Uspołeczniona racjonalność technologiczna. Naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (25 zł). Spis treści

Książki 2008

◊ Maciej Soin. W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofia analityczna. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (25 zł). Spis treści Nakład wyczerpany
◊ Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką. Praca zbiorowa pod red. Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł). Spis treści
◊ Zagłada Żydów. Studia i materiały (nr 4). Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł).  Spis treści Nakład wyczerpany
◊ Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rycharda “Strukturalne podstawy demokracji”. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł). Spis treści
 The Normative Environment of European Integration Social, Political and Cultural Obstacles to Compliance with European Norms. Editor – Józef Niżnik, IFiS Publishers, Warsaw 2008 (25 zł). Spis treści
◊ Hans Georg Gadamer. Początek filozofii. STUDIA Z FILOZOFII SYSTEMATYCZNEJ. Red. Seweryn Blandzi. Wydawnictwo IFiS PAN 2008 (30 zł). Spis treści
◊ Praca zbiorowa pod red. Joanny Bator i Anny Wieczorkiewicz “Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem”. Wydawnictwo IFiS PAN,  Warszawa 2008 (40 zł). Spis treści
◊ STANISŁAW CZERNIAK I RAFAŁ MICHALSKI. Cielesność. Kompensacja. Mimesis. Wokół Pojęciowego Instrumentarium Współczesnej Antropologii Filozoficznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (25 zł). Spis treści Nakład wyczerpany
◊ ANALITYCZNA MATAFIZYKA UMYSŁU. Najnowsze kontrowersje. Praca zbiorowa pod red. Marcina Miłkowskiego i Roberta Poczobuta. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (50 zł). Spis treści
◊ Badanie PISA. Umiejętności polskich gimnazjalistów. Pomiar. Wyniki. Zadania testowe z komentarzami
Praca zbiorowa pod redakcją Michała Federowicza. Wydawnictwo IFiS PAN,  Warszawa  2008. Książka dystrybuowana bezpłatnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
◊ ZMIANY STRATYFIKACJI SPOŁECZNEJ W POLSCE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Domańskiego.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł). Spis treści
◊ Oblicza Lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł). Spis treści Nakład wyczerpany
◊ SŁAWOMIR MAZUREK: Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (30 zł, okładka twarda – 40 zł). Spis treści
◊ Emmanuel Levinas. Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (30 zł, okładka twarda – 40 zł). Spis treści Nakład wyczerpany
◊ Paweł Dybel, Szymon Wróbel. Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia.
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Aletheia. Warszawa 2008 (55 zł). Spis treści
◊ Ryszard Szarfenberg. KRYTYKA I AFIRMACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ. Wydawnictwo IFiS PAN, Warrszawa 2008 (30 zł). Spis treści Nakład wyczerpany
◊ Praca zbiorowa pod red. Henryk Domańskiego. INTELIGENCJA W POLSCE. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł). Spis treściNakład wyczerpany
◊ Urszula Jarecka: Propaganda wizualna słusznej wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł). Spis treści Nakład wyczerpany

Książki 2007

◊ Emmanuel Levinas. O uciekaniu. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (25 zł). Nakład wyczerpany
◊ Zagłada Żydów. Studia i materiały (nr 3). Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (40 zł). Nakład wyczerpany
◊ UCIELEŚNIENIA. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. myśl – praktyka – reprezentacja
Praca zbiorowa pod red. Anny Wieczorkiewicz i Joanny Bator. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Dariusz Wojakowski: Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł).
◊ Faces of Post-communism. Central and Eastern Europe’s. Social, Political and Cultural Experiences. Editor: Toma Burean. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30zł).
◊ Seria KLASYKA FILOZOFII. Red. serii Tadeusz Gadacz
Nikolai Hartmann. Zarys metafizyki poznania. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (40 zł, okładka twarda – 50zł). Nakład wyczerpany
◊ Seria KLASYKA FILOZOFII. Red. serii Tadeusz Gadacz. Jean-Luc Marion. Będąc danym. Esej z fenomenologii donacji. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł).
◊ Seria KLASYKA FILOZOFII. Red. serii Tadeusz Gadacz. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Światowieki. ułamek z roku 1815. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł, okładka twarda – 40zł).
◊ Seria KLASYKA FILOZOFII. Red. serii Tadeusz Gadacz
Georg Simmel. Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł, okładka twarda – 40zł).
◊ Andrzej Gniazdowski: Polityka i Geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (25 zł).
◊ Michel Henry: O fenomenologii. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości/pokrewieństwa/konfrontacje. Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Lorenc i Jacka Migasińskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim.
Red. Barbara Engelking, Jacek Leociak i Dariusz Libionka. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (50 zł). Nakład wyczerpany
◊ Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii. Zebrał opracował i w całość ułożył Antoni Sułek. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (45 zł). Nakład wyczerpany
◊ Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji. Wybór i opracowanie: Ireneusz Krzemiński i Jacek Raciborski. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (45 zł).
◊ Continuity and Change in Social Life. Structural and Psychological Adjustment in Poland. Edited by Kazimierz M. Słomczyński and Sandra T. Marquart-Pyatt. IFiS Publishers, Warsaw 2007 (40 zł). Nakład wyczerpany
◊ Political Accountability. Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions. Editors: Józef Niżnik and Natalya Ryabinska. IFiS Publishers, Warsaw 2007 (25 zł).
◊ Ludwik Fleck. Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Anna Titkow. Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość zmiana konteksty. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł).
◊ Edmund Mokrzycki. Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (25 zł).
◊ Danuta Duch-Krzystoszek. Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł).
◊ Robert Piłat. O istocie pojęć. Warszawa 2007 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Wiedza a kultura. Red. Alina Motycka. Wydawnictwo IFiS PAN (25 zł). Nakład wyczerpany
◊ Polish Borders and Borderlands in the Making. From the Field Studies of Polish Sociologists and Anthropologists.Edited by Joanna Kurczewska. IFiS Publishers Warsaw 2006 (40 zł).
◊ Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński. Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł).
◊ Henryk Domański, Dariusz Przybysz. Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł).
◊ Dariusz Wojakowski: Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (30 zł).

Książki 2006

◊ Zbigniew Król. Platonizm matematyczny i hermeneutyka.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Ernst Cassirer. Mit państwa. Red. Seweryn Blandzi. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (30 zł).
◊ Helena Eilstein. Biblia w ręku ateisty. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (60 zł). Nakład wyczerpany
◊ Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (40 zł). Nakład wyczerpany
◊ Zagłada Żydów. Studia i materiały. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów, nr 2. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (40 zł).
◊ Multilevel Governance: Patterns and Degrees of Political Integration. The EU Eastern Englargement Challenge. Editor Józef Niżnik. IFiS Publishers, Warsaw 2006 (25 zł). Nakład wyczerpany
◊ Maria Gołębiewska. Irzykowski. Rzeczywistość i przedstawienie. O tezach filozoficznych Karola Irzykowskiego.  Warszawa, IFiS PAN 2006 (30 zł).
◊ Stanisław Czerniak. Kontyngencja, tożsamość, człowiek. Studia z antropologii filozoficznej XX wieku. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (25 zł). Nakład wyczerpany
◊ Anna Lewicka-Strzałecka. Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (30 zł).
◊ Agnieszka Chmielewska. W służbie państwa społeczeństwa i narodu. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (30 zł).Nakład wyczerpany
◊ Hugo Kołłątaj. Prawa i obowiązki naturalne człowieka oraz O konstytucji w ogólności. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (25 zł).
◊ Stanisław Butryn. Zarys filozofii Alberta Einsteina. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (25 zł).
Nakład wyczerpany
◊ Jan Stanisław Bystroń. Publiczność literacka. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (25 zł).
◊ Robert Piłat. Doświadczenie i pojęcie. Studia z fenomenologii i  filozofii umysłu. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (25 zł).
◊ Lester Embree. Analiza refleksyjna. Wprowadzenie do badań fenomenologicznych. Wydawnictwo IFiS PAN 2006 (30 zł).
◊ Civil Society in the Making. Red. Dariusz Gawin i Piotr Gliński. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (50 zł).
◊ Piotr Gliński. Style działań organziacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (30 zł).
◊ SOLIDARNOŚĆ Wydarzenie Konsekwencje Pamięć. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozogii i Socjologii PAN. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (30 zł).
◊ Social Structure and Self-Direction. A Comparative Analysis of the United States and Poland. Melvin L. Kohn and Kazimierz M. Slomczynski with the collaboration of Carrie Schoenbach. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (40 zł).
◊ Sondaże socjologiczne. Europejski Sondaż Społeczny (2002) i (2004). Red. Antonina Ostrowska. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006; cena za 2002 lub 2004  – 15 zł.
◊ Jean Paul Sartre. Transcendencja Ego. Próba opisu fenomenologicznego. Przełożyła Urszula Idziak. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (25 zł).
◊ Hans Kramer. Fichte, Schlegel i infinityzm w interpretacji Platona. Przełożył Andrzej Gniazdowski. Przekład przejrzał i posłowiem opatrzył Seweryn Blandzi. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (25 zł).
◊ Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (40 zł).
Nakład wyczerpany
◊ W środku Europy? Wyniku europejskiego sondażu społecznego. Red. Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Paweł B. Sztabiński. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (40 zł).
◊ Autobiografie czasu transformacji. Pod red. Janusza Muchy i Mike’a F. Keena. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Mikołaj z Kuzy. O grze Kulą. Dialog w dwóch księgach.Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (30 zł).
◊ Sławomir Mazurek. Utopia i łaska. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (30 zł).
◊ Tadeusza Kotarbińskiego poczta do Karmelu. Korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego i Marii Kuźnickiej z lat 1945-1973. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (25 zł). Nakład wyczerpany
◊ Cezary Wodziński. Nic po ironii. Eseje czwarte. Warszawa 2006 (25 zł). Nakład wyczerpany

Książki 2005

◊ Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość. Polityka. Lokalność. Red. Aneta Gawkowska, Piotr Gliński i Artur Kościański. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (40 zł). Nakład wyczerpany
◊ Barbara Skarga. Granice historyczności. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2005 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Rudolf Carnap. Empiryzm. Semantyka. Ontologia. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (25 zł).
◊ Granice na pograniczach. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (40 zł).
◊ Antonina Ostrowska. Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005  (30 zł).
◊ Hanna Buczyńska-Garewicz. Dwa wykłady o Jaspersie. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (25 zł).
Józef Obrębski. Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005  (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Fieldwork jest sztuką. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła B. Sztabińskiego, Zbigniewa Sawińskiego i Franciszka Sztabińskiego “Fieldwork jest sztuką”  Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005  (50 zł). Nakład wyczerpany
◊ Danilo Facca. Bartłomiej Keckermann i filozofia. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (25 zł).Nakład wyczerpany
◊ Wiedza a prawda. Pod red. Aliny Motyckiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (25 zł). Nakład wyczerpany
◊ Emanuele Severino. Powrót do Parmenidesa. Pod red. Seweryna Blandziego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (25 zł). Nakład wyczerpany
◊ Józef Bremer.Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem świadomości. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Ideały nauki i konflikty wartości. Studia złożone w darze Profesorowi Stefanowi Amsterdamskiemu. Wydawnictwo IFiS PAN, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN, Warszawa 2005 (45 zł). Nakład wyczerpany
◊ Henri Bergson. Energia duchowa. Przekład Krzysztof Skorulski i Piotr Kostyło. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004 (30 zł, okładka twarda – 40 zł).
◊ Sentencje filozofów nowożytnych w układzie Stanisława Borzyma. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (20 zł).
◊ Tadeusz W. Wadowski-Pietrzkiewicz. Dialogi między duchem nauki a duchem filozofii. Pod. red.  Stanisława Borzyma,  Aliny Motyckiej i Lecha Szczuckiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Elisabeth Osborn, Kazimierz M. Słomczyński. Open for Business. The Persistent Entrepreneurial Class in Poland. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie. Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Koseły i Bernadette Jondy. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005 (30 zł). Nakład wyczerpany
◊ Agnieszka Haska. Hotel Polski w Warszawie, 1943. Warszawa, IFiS PAN 2005 (25 zł).Nakład wyczerpany

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey