Spis książek 2005-2010

Książki 2010

♦ Michael Dummett. Natura i przyszłość filozofii, ISBN 978-83-7683-026-1
Aktualność idei Jana Strzeleckiego. Niepokoje i kontynuacje, ISBN 978-83-7683-019-3
New Religious Movements and Conflict. In Selected Countries of Central Europe. Red. Dorota Hall i Rafał Smoczyński, ISBN 978-83-7683-025-4
Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej. Redakcja Włodzimierz Piątkowski, ISBN 978-83-7683-024-7 RCIN
National and European? Polish Political Elite in Comparative Perspective. Red. Włodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Joshua Kjerulf Dubrow, ISBN 978-83-7683-028-5
 Spektakle zmysłów. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, ISBN 978-83-7683-021-6 RCIN
♦ Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Ireneusza Sadowskiego i Alicji Zawistowskiej. Wydawnictwo IFiS PAN i Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ISBN 978-83-7683-023-0
♦ Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar, ISBN 978-83-7388-179-2 RCIN
♦ Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rycharda i Henryka Domańskiego, ISBN 978-83-7683-020-9 RCIN
♦ Praktyki obywatelskie Polaków. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Raciborskiego, ISBN 978-83-7683-022-3 RCIN
♦ Red. Barbara Gąciarz. Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, ISBN 978-83-7683-018-6
♦ Werner Sombart. Żydzi i życie gospodarcze, ISBN 978-83-7683-011-7
♦ Zbigniew Sawiński. Zastosowania tablic w badaniach społecznych, ISBN 978-83-7683-013-1 RCIN
♦ Włodzimierz Ługowski. Filozofia przyrody. Funkcja (de)mistyfikacyjna. Szkice o życiu, wiedzy i władzy, ISBN 978-83-7683-012-4
♦ Piotr Weryński. Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków, ISBN 978-83-7683-017-9
♦ Giovanni Pico Della Mirandola. Oratio De Hominis Dignitate. Mowa o godności człowieka. Przekład i przypisy Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski. Wstęp Danilo Facca, ISBN 978-83-7683-016-2

Książki 2009

KOBIETY-FEMINIZM-DEMOKRACJA. Red. Bogusława Budrowska
◊ Ks. Paweł Florenski. Sens idealizmu. Metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma. Studia z filozofii systematycznej
Nauka a metafizyka. Seria “Filozoficzne Problemy Wiedzy”. Redakcja:  Alina Motycka
Emocje a kultura i życie społeczne. Redakcja: Piotr Binder, Hanna Palska i Wojciech Pawlik
◊ Edmund Husserl. Medytacje kartezjańskie. Seria “Klasyka Filozofii”
◊ Stanisław Borzym: Hamann i inni. Szkice filozoficzne
Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy. Redakcja Antonina Ostrowska RCIN
◊ Małgorzata Czarnocka: Droga do koncepcji prawdy symbolicznej RCIN
◊ Marian Płachecki: “Wojny Domowe”. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800-1880)
◊ Pitirim A. Sorokin. Ruchliwość społeczna. Przedmowę napisał Henryk Domański. Przekład Jerzyna Słomczyńska
◊ Red. Piotr Gliński i Artur Kościański. Socjologia i Siciński. – Style życia. – Społeczeństwo obywatelskie – Studia nad przyszłością
◊ Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński: Sociological Tools Measuring Occupations. New Classification and Scales. Przekład Jerzyna Słomczyńska RCIN
◊ Jan Jakub Rousseau. Projekt Konstytucji dla Korsyki. Przekład, wstęp i przypisy – Marek Blaszke. Przekład przejrzał Marian Skrzypek
Wiedza a intuicja. Red. Alina Motycka. Seria: Filozoficzne problemy wiedzy
◊ Radosław Markowski. Rozwój rozłamów socjopolitycznych: determinanty i konsekwencje
◊ Janusz Mucha. Uspołeczniona racjonalność technologiczna. Naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności

Książki 2008

◊ Maciej Soin. W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofia analityczna
Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką. Praca zbiorowa pod red. Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala
◊ Zagłada Żydów. Studia i materiały (nr 4). Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów
◊  Strukturalne podstawy demokracji. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rycharda RCIN
 The Normative Environment of European Integration Social, Political and Cultural Obstacles to Compliance with European Norms. Editor – Józef Niżnik
◊ Hans Georg Gadamer. Początek filozofii. Studia z Filozofii Systematycznej. Red. Seweryn Blandzi
◊  Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem. Praca zbiorowa pod red. Joanny Bator i Anny Wieczorkiewicz
◊ Stanisław Czerniak i Rafał Michalski. Cielesność. Kompensacja. Mimesis. Wokół Pojęciowego Instrumentarium Współczesnej Antropologii Filozoficznej
Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje. Praca zbiorowa pod red. Marcina Miłkowskiego i Roberta Poczobuta
Badanie PISA. Umiejętności polskich gimnazjalistów. Pomiar. Wyniki. Zadania testowe z komentarzami. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Federowicza. Książka dystrybuowana bezpłatnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Domańskiego RCIN
Oblicza Lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej RCIN
◊ Sławomir Mazurek. Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy RCIN
◊ Emmanuel Levinas. Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem
◊ Paweł Dybel, Szymon Wróbel. Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Aletheia
◊ Ryszard Szarfenberg. Krytyka i afirmacja polityki społecznej
◊  Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Praca zbiorowa pod red. Henryka Domańskiego RCIN  Spis treści
◊ Urszula Jarecka: Propaganda wizualna słusznej wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych RCIN Spis treści

Książki 2007

◊ Emmanuel Levinas. O uciekaniu
◊ Zagłada Żydów. Studia i materiały (nr 3). Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl – praktyka – reprezentacja. Praca zbiorowa pod red. Anny Wieczorkiewicz i Joanny Bator RCIN
◊ Dariusz Wojakowski. Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce RCIN
Faces of Post-communism. Central and Eastern Europe’s. Social, Political and Cultural Experiences. Editor: Toma Burean
◊ Nikolai Hartmann. Zarys metafizyki poznania
◊ Jean-Luc Marion. Będąc danym. Esej z fenomenologii donacji
◊ Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Światowieki. Ułamek z roku 1815
◊ Georg Simmel. Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne
◊ Andrzej Gniazdowski. Polityka i geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji
◊ Michel Henry. O fenomenologii
Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości/pokrewieństwa/konfrontacje. Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Lorenc i Jacka Migasińskiego RCIN
Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim. Red. Barbara Engelking, Jacek Leociak i Dariusz Libionka
Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii. Zebrał opracował i w całość ułożył Antoni Sułek
Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji. Wybór i opracowanie Ireneusz Krzemiński i Jacek Raciborski RCIN
Continuity and Change in Social Life. Structural and Psychological Adjustment in Poland. Edited by Kazimierz M. Słomczyński and Sandra T. Marquart-Pyatt
Political Accountability. Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions. Editors: Józef Niżnik and Natalya Ryabinska
◊ Ludwik Fleck. Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa
◊ Anna Titkow. Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość zmiana konteksty RCIN
◊ Edmund Mokrzycki. Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami RCIN
◊ Danuta Duch-Krzystoszek. Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie
◊ Robert Piłat. O istocie pojęć RCIN
Wiedza a kultura. Red. Alina Motycka
Polish Borders and Borderlands in the Making. From the Field Studies of Polish Sociologists and Anthropologists. Edited by Joanna Kurczewska
◊ Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński. Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce RCIN
◊ Henryk Domański, Dariusz Przybysz. Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne RCIN
◊ Dariusz Wojakowski: Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce RCIN

Książki 2006

◊ Zbigniew Król. Platonizm matematyczny i hermeneutyka
◊ Ernst Cassirer. Mit państwa. Red. Seweryn Blandzi
◊ Helena Eilstein. Biblia w ręku ateisty
Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej RCIN
◊ Zagłada Żydów. Studia i materiały. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów, nr 2
Multilevel Governance: Patterns and Degrees of Political Integration. The EU Eastern Englargement Challenge. Editor Józef Niżnik
◊ Maria Gołębiewska. Irzykowski. Rzeczywistość i przedstawienie. O tezach filozoficznych Karola Irzykowskiego RCIN
◊ Stanisław Czerniak. Kontyngencja, tożsamość, człowiek. Studia z antropologii filozoficznej XX wieku
◊ Anna Lewicka-Strzałecka. Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym RCIN
◊ Agnieszka Chmielewska. W służbie państwa społeczeństwa i narodu RCIN
◊ Hugo Kołłątaj. Prawa i obowiązki naturalne człowieka oraz O konstytucji w ogólności RCIN
◊ Stanisław Butryn. Zarys filozofii Alberta Einsteina
◊ Jan Stanisław Bystroń. Publiczność literacka 
◊ Robert Piłat. Doświadczenie i pojęcie RCIN
◊ Lester Embree. Analiza refleksyjna. Wprowadzenie do badań fenomenologicznych
Civil Society in the Making. Red. Dariusz Gawin i Piotr Gliński
◊ Piotr Gliński. Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?
Solidarność. Wydarzenie – konsekwencje – pamięć. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Wydawnictwo IFiS PAN
Social Structure and Self-Direction. A Comparative Analysis of the United States and Poland. Melvin L. Kohn and Kazimierz M. Slomczynski with the collaboration of Carrie Schoenbach
Sondaże socjologiczne. Europejski Sondaż Społeczny (2002) i (2004). Red. Antonina Ostrowska
◊ Jean Paul Sartre. Transcendencja Ego. Próba opisu fenomenologicznego. Przełożyła Urszula Idziak
◊ Hans Kramer. Fichte, Schlegel i infinityzm w interpretacji Platona. Przełożył Andrzej Gniazdowski. Przekład przejrzał i posłowiem opatrzył Seweryn Blandzi
Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej RCIN
W środku Europy? Wyniku Europejskiego Sondażu Społecznego. Red. Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Paweł B. Sztabiński
Autobiografie czasu transformacji. Pod red. Janusza Muchy i Mike’a F. Keena
◊ Mikołaj z Kuzy. O grze Kulą. Dialog w dwóch księgach
◊ Sławomir Mazurek. Utopia i łaska RCIN
Tadeusza Kotarbińskiego poczta do Karmelu. Korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego i Marii Kuźnickiej z lat 1945-1973
◊ Cezary Wodziński. Nic po ironii. Eseje czwarte

Książki 2005

Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość. Polityka. Lokalność. Red. Aneta Gawkowska, Piotr Gliński i Artur Kościański
◊ Barbara Skarga. Granice historyczności
◊ Rudolf Carnap. Empiryzm. Semantyka. Ontologia
Granice na pograniczach. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar RCIN
◊ Antonina Ostrowska. Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa RCIN
◊ Hanna Buczyńska-Garewicz. Dwa wykłady o Jaspersie
◊ Józef Obrębski. Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje
Fieldwork jest sztuką. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła B. Sztabińskiego, Zbigniewa Sawińskiego i Franciszka Sztabińskiego RCIN
◊ Danilo Facca. Bartłomiej Keckermann i filozofia RCIN
Wiedza a prawda. Pod red. Aliny Motyckiej
◊ Emanuele Severino. Powrót do Parmenidesa. Pod red. Seweryna Blandziego
◊ Józef Bremer. Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem świadomości RCIN
Ideały nauki i konflikty wartości. Studia złożone w darze Profesorowi Stefanowi Amsterdamskiemu. Wydawnictwo IFiS PAN, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN
◊ Henri Bergson. Energia duchowa. Przekład Krzysztof Skorulski i Piotr Kostyło
Sentencje filozofów nowożytnych w układzie Stanisława Borzyma
◊ Tadeusz W. Wadowski-Pietrzkiewicz. Dialogi między duchem nauki a duchem filozofii. Pod red.  Stanisława Borzyma,  Aliny Motyckiej i Lecha Szczuckiego
◊ Elisabeth Osborn, Kazimierz M. Słomczyński. Open for Business. The Persistent Entrepreneurial Class in Poland
Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie. Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Koseły i Bernadette Jondy
◊ Agnieszka Haska. Hotel Polski w Warszawie, 1943

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey