Spis książek 2005-2010

Książki 2010

♦ Michael Dummett. Natura i przyszłość filozofii, ISBN 978-83-7683-026-1. Spis treści
Aktualność idei Jana Strzeleckiego. Niepokoje i kontynuacje, ISBN 978-83-7683-019-3. Spis treści
New Religious Movements and Conflict. In Selected Countries of Central Europe. Red. Dorota Hall i Rafał Smoczyński, ISBN 978-83-7683-025-4. Spis treści.
Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej. Redakcja Włodzimierz Piątkowski, ISBN 978-83-7683-024-7. Spis treści
National and European? Polish Political Elite in Comparative Perspective. Red. Włodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Joshua Kjerulf Dubrow, ISBN 978-83-7683-028-5. Spis treści
 Spektakle zmysłów. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Wieczorkiewicz i Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, ISBN 978-83-7683-021-6. Spis treści
♦ Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Ireneusza Sadowskiego i Alicji Zawistowskiej. Wydawnictwo IFiS PAN i Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ISBN 978-83-7683-023-0. Spis treści
♦ Wyciskanie brukselki. O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar, ISBN 978-83-7388-179-2. Spis treści
♦ Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rycharda i Henryka Domańskiego, ISBN 978-83-7683-020-9. Spis treści
♦ Praktyki obywatelskie Polaków. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Raciborskiego, ISBN 978-83-7683-022-3. Spis treści
♦ Red. Barbara Gąciarz. Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej. Źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, ISBN 978-83-7683-018-6. Spis treści
♦ Werner Sombart. Żydzi i życie gospodarcze, ISBN 978-83-7683-011-7. Spis treści
♦ Zbigniew Sawiński. Zastosowania tablic w badaniach społecznych, ISBN 978-83-7683-013-1. Spis treści
♦ Włodzimierz Ługowski. Filozofia przyrody. Funkcja (de)mistyfikacyjna. Szkice o życiu, wiedzy i władzy, ISBN 978-83-7683-012-4. Spis treści
♦ Piotr Weryński. Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków, ISBN 978-83-7683-017-9. Spis treści
♦ Giovanni Pico Della Mirandola. Oratio De Hominis Dignitate. Mowa o godności człowieka. Przekład i przypisy Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski. Wstęp Danilo Facca, ISBN 978-83-7683-016-2. Spis treści

Książki 2009

◊ KOBIETY-FEMINIZM-DEMOKRACJA. Red. Bogusława Budrowska. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (30 zł). Spis treści
◊ Ks. Paweł Florenski. Sens idealizmu. metafizyka rodzaju i oblicza oraz inne pisma. Studia z filozofii systematycznej Spis treści
◊ Nauka a metafizyka. Seria “Filozoficzne Problemy Wiedzy”. Redakcja:  Alina Motycka. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (25 zł). Spis treści
◊ Emocje a kultura i życie społeczne. Redakcja: Piotr Binder, Hanna Palska i Wojciech Pawlik Spis treści
◊ Edmund Husserl. Medytacje kartezjańskie. Seria “Klasyka Filozofii”.  Spis treści
◊ Stanisław Borzym: Hamann i inni. Szkice filozoficzne Spis treści
◊ Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy. Redakcja Antonina Ostrowska Spis treści
◊ Małgorzata Czarnocka: Droga do koncepcji prawdy symbolicznej Spis treści
◊ Marian Płachecki: “Wojny Domowe”. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800-1880) Spis treści
◊ Pitirim A. Sorokin. Ruchliwość Społeczna. Przedmowę napisał Henryk Domański. Przekład Jerzyna Słomczyńska Spis treści
◊ Red. Piotr Gliński i Artur Kościański. Socjologia i Siciński. – Style życia. – Społeczeństwo obywatelskie – Studia nad przyszłością Spis treści
◊ Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński: “Sociological Tools Measuring Occupations. New Classification and Scales”. Przekład Jerzyna Słomczyńska Spis treści
◊ Jan Jakub Rousseau. Projekt Konstytucji dla Korsyki. Przekład, wstęp i przypisy – Marek Blaszke. Przekład przejrzał Marian Skrzypek Spis treści
◊ Wiedza a intuicja. Red. Alina Motycka. Seria: Filozoficzne problemy wiedzy Spis treści
◊ Radosław Markowski Rozwój rozłamów socjopolitycznych: determinanty i konsekwencje Spis treści
◊ Janusz Mucha. Uspołeczniona racjonalność technologiczna. Naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności Spis treści

Książki 2008

◊ Maciej Soin. W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofia analityczna Spis treści
◊ Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką. Praca zbiorowa pod red. Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala Spis treści
◊ Zagłada Żydów. Studia i materiały (nr 4). Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów Spis treści
◊ Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rycharda “Strukturalne podstawy demokracji” Spis treści
 The Normative Environment of European Integration Social, Political and Cultural Obstacles to Compliance with European Norms. Editor – Józef Niżnik Spis treści
◊ Hans Georg Gadamer. Początek filozofii. STUDIA Z FILOZOFII SYSTEMATYCZNEJ. Red. Seweryn Blandzi Spis treści
◊ Praca zbiorowa pod red. Joanny Bator i Anny Wieczorkiewicz: Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem Spis treści
◊ Stanisław Czerniak i Rafał Michalski: Cielesność. Kompensacja. Mimesis. Wokół Pojęciowego Instrumentarium Współczesnej Antropologii Filozoficznej Spis treści
◊ Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje. Praca zbiorowa pod red. Marcina Miłkowskiego i Roberta Poczobuta Spis treści
◊ Badanie PISA. Umiejętności polskich gimnazjalistów. Pomiar. Wyniki. Zadania testowe z komentarzami. Praca zbiorowa pod redakcją Michała Federowicza. Książka dystrybuowana bezpłatnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
◊ Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Domańskiego Spis treści
◊ Oblicza Lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej Spis treści
◊ Sławomir Mazurek. Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy Spis treści
◊ Emmanuel Levinas. Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem Spis treści
◊ Paweł Dybel, Szymon Wróbel. Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Aletheia  Spis treści
◊ Ryszard Szarfenberg. Krytyka i afirmacja polityki społecznej Spis treści
◊ Praca zbiorowa pod red. Henryka Domańskiego. Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Spis treści
◊ Urszula Jarecka: Propaganda wizualna słusznej wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych  Spis treści

Książki 2007

◊ Emmanuel Levinas. O uciekaniu
◊ Zagłada Żydów. Studia i materiały (nr 3). Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów
◊ Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. myśl – praktyka – reprezentacja. Praca zbiorowa pod red. Anny Wieczorkiewicz i Joanny Bator
◊ Dariusz Wojakowski. Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce
◊ Faces of Post-communism. Central and Eastern Europe’s. Social, Political and Cultural Experiences. Editor: Toma Burean
◊ Nikolai Hartmann. Zarys metafizyki poznania
◊ Jean-Luc Marion. Będąc danym. Esej z fenomenologii donacji
◊ Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Światowieki. Ułamek z roku 1815
◊ Georg Simmel. Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne
◊ Andrzej Gniazdowski. Polityka i Geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji
◊ Michel Henry. O fenomenologii
◊ Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości/pokrewieństwa/konfrontacje. Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Lorenc i Jacka Migasińskiego
◊ Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim. Red. Barbara Engelking, Jacek Leociak i Dariusz Libionka
◊ Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii. Zebrał opracował i w całość ułożył Antoni Sułek
◊ Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji. Wybór i opracowanie Ireneusz Krzemiński i Jacek Raciborski
◊ Continuity and Change in Social Life. Structural and Psychological Adjustment in Poland. Edited by Kazimierz M. Słomczyński and Sandra T. Marquart-Pyatt
◊ Political Accountability. Conceptual, Theoretical and Empirical Dimensions. Editors: Józef Niżnik and Natalya Ryabinska
◊ Ludwik Fleck. Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa
◊ Anna Titkow. Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość zmiana konteksty
◊ Edmund Mokrzycki. Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami
◊ Danuta Duch-Krzystoszek. Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie
◊ Robert Piłat. O istocie pojęć
◊ Wiedza a kultura. Red. Alina Motycka
◊ Polish Borders and Borderlands in the Making. From the Field Studies of Polish Sociologists and Anthropologists. Edited by Joanna Kurczewska
◊ Henryk Domański, Zbigniew Sawiński, Kazimierz M. Słomczyński. Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce
◊ Henryk Domański, Dariusz Przybysz. Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne
◊ Dariusz Wojakowski: Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce

Książki 2006

◊ Zbigniew Król. Platonizm matematyczny i hermeneutyka
◊ Ernst Cassirer. Mit państwa. Red. Seweryn Blandzi
◊ Helena Eilstein. Biblia w ręku ateisty
◊ Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej
◊ Zagłada Żydów. Studia i materiały. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów, nr 2
◊ Multilevel Governance: Patterns and Degrees of Political Integration. The EU Eastern Englargement Challenge. Editor Józef Niżnik
◊ Maria Gołębiewska. Irzykowski. Rzeczywistość i przedstawienie. O tezach filozoficznych Karola Irzykowskiego
◊ Stanisław Czerniak. Kontyngencja, tożsamość, człowiek. Studia z antropologii filozoficznej XX wieku
◊ Anna Lewicka-Strzałecka. Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym
◊ Agnieszka Chmielewska. W służbie państwa społeczeństwa i narodu
◊ Hugo Kołłątaj. Prawa i obowiązki naturalne człowieka oraz O konstytucji w ogólności
◊ Stanisław Butryn. Zarys filozofii Alberta Einsteina
◊ Jan Stanisław Bystroń. Publiczność literacka
◊ Robert Piłat. Doświadczenie i pojęcie
◊ Lester Embree. Analiza refleksyjna. Wprowadzenie do badań fenomenologicznych
◊ Civil Society in the Making. Red. Dariusz Gawin i Piotr Gliński
◊ Piotr Gliński. Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?
◊ Solidarność. Wydarzenie – konsekwencje – pamięć. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Wydawnictwo IFiS PAN
◊ Social Structure and Self-Direction. A Comparative Analysis of the United States and Poland. Melvin L. Kohn and Kazimierz M. Slomczynski with the collaboration of Carrie Schoenbach
◊ Sondaże socjologiczne. Europejski Sondaż Społeczny (2002) i (2004). Red. Antonina Ostrowska
◊ Jean Paul Sartre. Transcendencja Ego. Próba opisu fenomenologicznego. Przełożyła Urszula Idziak
◊ Hans Kramer. Fichte, Schlegel i infinityzm w interpretacji Platona. Przełożył Andrzej Gniazdowski. Przekład przejrzał i posłowiem opatrzył Seweryn Blandzi
◊ Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kurczewskiej
◊ W środku Europy? Wyniku Europejskiego Sondażu Społecznego. Red. Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Paweł B. Sztabiński
◊ Autobiografie czasu transformacji. Pod red. Janusza Muchy i Mike’a F. Keena
◊ Mikołaj z Kuzy. O grze Kulą. Dialog w dwóch księgach
◊ Sławomir Mazurek. Utopia i łaska
◊ Tadeusza Kotarbińskiego poczta do Karmelu. Korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego i Marii Kuźnickiej z lat 1945-1973
◊ Cezary Wodziński. Nic po ironii. Eseje czwarte

Książki 2005

◊ Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość. Polityka. Lokalność. Red. Aneta Gawkowska, Piotr Gliński i Artur Kościański
◊ Barbara Skarga. Granice historyczności
◊ Rudolf Carnap. Empiryzm. Semantyka. Ontologia
◊ Granice na pograniczach. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar
◊ Antonina Ostrowska. Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa
◊ Hanna Buczyńska-Garewicz. Dwa wykłady o Jaspersie
◊ Józef Obrębski. Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje
◊ Fieldwork jest sztuką. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła B. Sztabińskiego, Zbigniewa Sawińskiego i Franciszka Sztabińskiego
◊ Danilo Facca. Bartłomiej Keckermann i filozofia
◊ Wiedza a prawda. Pod red. Aliny Motyckiej
◊ Emanuele Severino. Powrót do Parmenidesa. Pod red. Seweryna Blandziego
◊ Józef Bremer. Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem świadomości
◊ Ideały nauki i konflikty wartości. Studia złożone w darze Profesorowi Stefanowi Amsterdamskiemu. Wydawnictwo IFiS PAN, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN
◊ Henri Bergson. Energia duchowa. Przekład Krzysztof Skorulski i Piotr Kostyło
◊ Sentencje filozofów nowożytnych w układzie Stanisława Borzyma
◊ Tadeusz W. Wadowski-Pietrzkiewicz. Dialogi między duchem nauki a duchem filozofii. Pod. red.  Stanisława Borzyma,  Aliny Motyckiej i Lecha Szczuckiego
◊ Elisabeth Osborn, Kazimierz M. Słomczyński. Open for Business. The Persistent Entrepreneurial Class in Poland
◊ Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie. Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Koseły i Bernadette Jondy
◊ Agnieszka Haska. Hotel Polski w Warszawie, 1943

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey