Administracja

Sekretariat  
Mgr inż. Agnieszka Miszewska
pok. 150
secretar@ifispan.edu.pl
tel. 22 826-71-81, 22 65-72-882,
wew. 882
Dział Obsługi Badań Naukowych  
Mgr Grażyna Drążyk
Kierownik
gdrazyk@ifispan.edu.pl
pok. 148
tel. 22 65-72-726,
Ewa Dworniak 
edwornia@ifispan.edu.pl
pok. 149
tel.  22 65-72-721,
Mgr Iwona Trochimczyk-Sawczuk
itrochim@ifispan.edu.pl
pok. 149
tel. 22 65-72-721,
Sekretariat Rady Naukowej 
mgrabowska@ifispan.edu.pl
 
Mgr Magdalena Grabowska
pok. 109
mgrabowska@ifispan.edu.pl
Tel.: 22 65-72-844, wew. 844
Wydawnictwo  
publish@ifispan.edu.pl  
Mgr Barbara Gruszka
Kierownik
bgruszka@ifispan.edu.pl
pok. 235
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
Mgr Elżbieta Morawska
emorawsk@ifispan.edu.pl
pok. 235
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
Mgr Anna Piotrowska
anna.piotrowska@ifispan.edu.pl
pok. 235
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
Dział Administracji
   
Alicja Woźniak 
awozniak@ifispan.edu.pl
pok. 113
tel. 22 65-72-862, wew. 862
Zamówienia Publiczne
Wakat
Dział Spraw Pracowniczych
 Mgr Karolina Iwaniuk
pok. 115
kadry@ifispan.edu.pl
tel.: 22 65-72-763,wew. 763
Mgr Dorota Olejarka
BHP
d.olejarka@uw.edu.pl
pok. 115
tel. 22 65-72-763
Mgr Iwona Trochimczyk-Sawczuk: Inspektor Ochrony Danych
itrochim@ifispan.edu.pl
pok. 149
tel. 22 65-72-721,
Dział Finansowo-Księgowy
Mgr Wioletta Matysiak
Główna Księgowa
pok. 156
wmatysiak@ifispan.edu.pl
tel. 22 65-72-768, wew. 768
   
Bożena Łysiak 
blysiak@ifispan.edu.pl
pok. 159
tel. 22 65-72-840,
Justyna Wasieczko
jwasieczko@ifispan.edu.pl
pok. 157
tel. 22 65-72-840
Jolanta Kubiak
jkubiak@ifispan.edu.pl
pok. 157
tel. 22 65 72 715
Anna Bolińska
anna.bolinska@ifispan.edu.pl
pok. 159
tel. 22 65-72-715
Dział IT
Marek Kluk
marek.kluk@ifispan.edu.pl
pok. 121
tel. 22 65-72-803
Łukasz Rabczuk
lrabczuk@ifispan.edu.pl
pok. 121
tel. 22 65-72-803
Radca Prawny
Mec. Bogusław Niemirka


Archiwum
Mgr Izabela Kwiatkowska
ikwiatkowska@ifispan.edu.pl
tel. 22 65-72-788
Public Relations
Mgr Natalia Skipietrow
publicrelations@ifispan.edu.pl
tel. 604 99 46 17
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey