Monthly Archives: styczeń 2015

Corpus Philosophorum Polonorum

Ostatecznym celem projektu Corpus Philosophorum Polonorum jest stworzenie serii wydawniczej prezentującej dorobek polskiej filozofii dawnej (cezurę stanowi tu I Wojna Światowa) w formie edycji krytycznych dzieł filozoficznych reprezentatywnych dla poszczególnych okresów i…

Read more...

Śmierć profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego wspaniałego człowieka, wybitnego socjologa. Był pionierem badań nierówności społecznych, twórcą instytucji życia naukowego, wieloletnim pracownikiem Instytutu, jego wice-Dyrektorem w roku 1981. Dyrekcja, Rada…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey