Odeszła prof. Alina Motycka

Z żalem dowiedzieliśmy się o śmierci Profesor Aliny Motyckiej znakomitej filozof nauki i wiedzy. Badaczki oddanej swojej pracy i długoletniego pracownika Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy współczucia. Pożegnanie Zmarłej…

Read more...

Odszedł prof. dr hab. Cezary Wodziński

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Cezarego Wodzińskiego. W zmarłym tracimy wybitnego naukowca i kolegę. Rodzinie Profesora składamy wyrazy współczucia. Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Filozofii i…

Read more...

Spotkanie noworoczne 27 stycznia

D y r e k c j a Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza Pracowników, Członków Rady Naukowej i Emerytów na spotkanie noworoczne 27 stycznia 2016 r., o godz. 12.00, Pałac Staszica – sala…

Read more...

Windows 10

Szanowni Państwo, Bardzo proszę o nie instalowanie nowego systemu Windows 10 na komputerach służbowych. System ten powoduje wiele problemów ze zgodnością z różnymi programami oraz w środowisku sieciowym IFISu. Prośba ta dotyczy…

Read more...

Nowa strona internetowa Instytutu aktualna

Szanowni Państwo: Ruszyła nowa strona internetowa Instytutu. Dlatego, aby zachęcić Państwa do korzystania z niej, a zarazem maksymalnie ułatwić obsługę, przypominamy kilka kwestii, które były już przekazywane drogą mailową. Każdy pracownik naukowy…

Read more...

Instrukcja obsługi księgarni internetowej IFiS PAN

Niniejsza instrukcja wyjaśnia: A. zarządznie publikacjami – dodawanie, usuwanie B. realizację zamówień w ksiągarni IFiS PAN – obłsuga klienta C. raporty sprzedażowe publikacji   Aby administrować księgarnią należy się zalogować według instrukcji zamieszczonej…

Read more...

Instrukcja publikacji treści

Niniejsza instrukcja objaśnia sposób publikowania treści w witrinie IFiS PAN. A. Aby opublikować treść należy się zalogować według instrukcji zamieszczonej tutaj. B. Osobie uprawnionej do publikacji treści wyświetla się dodatkowy pasek w górnej…

Read more...

Instrukcja obsługi witryny IFiS PAN

Spis treści niniejszej instrukcji: A. Pierwsze logowanie i zmiana hasła. B. Edycja danych. C. Zmiana zdjęcia profilowego. D. Dodawanie prac naukowych w formacie PDF. A. Pierwsze logowanie i zmiana hasła 1. Wpisz w…

Read more...

Informacja o drukach

Wprowadziłem dwa zarządzenia dotyczące jednolitego formatu umów o dzieło i umów zlecenia oraz dotyczące nadzoru merytorycznego nad zadaniami wykonywanymi w ramach umów. Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi zarządzeniami i o stosowanie ich w praktyce.…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey