Spośród 15 osób z 9 krajów, które otrzymają dofinansowanie na swoje projekty naukowe w ramach konkursu PASIFIC Postdoctoral Fellowship Program aż 7 osób będzie prowadzić badania w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

dr Navjotpal Kaur
dr Navjotpal Kaur
PASIFIC Project: Men, Masculinities, and Agriculture: A Gendered Approach to Environmental Degradation in the Global South
dr Ksenia Medvedeva
dr Ksenia Medvedeva
PASIFIC Project: Green Orthodoxy: Ecological Conversion of Eastern Orthodox Churches
dr Jędrzej Niklas
PASIFIC Project: DATAFORESTS: Public Forest Governance in a Datafied Society
dr Oksana Pochapska
dr Oksana Pochapska
PASIFIC Project: Transformation of the consciousness of the audience under the influence of the printed media in Post-Soviet and European Countries
dr Kinga Polynczuk-Alenius
dr Kinga Polynczuk-Alenius
PASIFIC Project: Mediated re/making of democratic imagination in Poland (MEREDEI)
dr Mattthias Roick
dr Mattthias Roick
PASIFIC Project: Virtue and sociability. Teaching friendship in early modern schools and universities, 1518-1648.
dr Imran Sarihasan
dr Imran Sarihasan
PASIFIC Project: Persisting Immigrant Entrepreneurship during the Covid-19 Pandemic in EU Member States

PASIFIC to program stypendialny Polskiej Akademii Nauk, którego celem jest umożliwienie 50 naukowcom z całego świata odbycie dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Stypendyści powinni posiadać stopień doktora lub równoważne doświadczenie akademickie.
Więcej szczegółów o programie znaleźć można na stronie PASIFIC Polska Akademia Nauk

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey