Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for the position PhD-scholarship in the project “Semantics Out of The Grey Box: How Can Representational Mechanisms of The Brain Provide Semantic Properties of Structural Representations?”

Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences announces a competition for the position PhD-scholarship in the project  “Semantics Out of The Grey Box: How Can Representational Mechanisms of…

Read more...

Program PASIFIC pierwszy konkurs otwarty

Od 15 marca naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe mogą aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 2500 EUR netto. Osobom,…

Read more...