Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie NCN „Europeizacja polityki ochrony przyrody w ujęciu teorii instytucji – Zarządzanie transnarodowymi populacjami wilka w Polsce, w Niemczech i na Białorusi” kierowanym przez dr. Krzysztofa Niedziałkowskiego (DEC-2017/27/B/HS6/03067)

Na podstawie przesłanych dokumentów oraz wyników rozmów kwalifikacyjnych Komisja oceniła zgłoszenia w skali punktowej i opracowała ranking kandydatów do stypendium. Osobą, która uzyskała najwięcej punktów w rankingu, była mgr Viktoriia Muliavka. Komisja…

Read more...

Wyniki konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta

Wyniki konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta finansowane w ramach projektu NCN (DEC-2018/29/B/HS6/01661) „Przekształcanie relacji między państwem a obywatelem. Instytucjonalizacja podatku dochodowego w Polsce po 1989 roku” kierowanym przez prof. dr. hab.…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey