Zespół Badań Struktury Społecznej

Prof. dr hab.Henryk Domański  – Kierownik
Dr Dariusz Przybysz
Dr Zbigniew Karpiński (urlop bezpłatny)
Dr Katarzyna M. Wyrzykowska
Dr Kinga Zawadzka

Działalność Zespołu koncentruje się na zagadnieniach szeroko rozumianej struktury społecznej. Prace prowadzone są w następujących kierunkach: (I) klasycznej problematyki hierarchii społecznych i procesów ruchliwości w Polsce, (II) międzykrajowych badań porównawczych w dziedzinie stratyfikacji klasowej, (III) poszukiwania polskiego odpowiednika zachodniej „klasy średniej”, (IV) nierówności społecznych związanych z uczestniczeniem w kulturze i stylem życia, oraz (V) metodologii dotyczącej badania tych zjawisk. Empiryczną podstawą analiz są dane z badań „ilościowych” prowadzonych na próbach ogólnokrajowych i badań jakościowych.
W ramach badań nad stratyfikacją społeczną tematem analiz są zmiany ostrości barier społecznych pod kątem wpływu pochodzenia, merytokracji i funkcjonowania rynku pracy. Co do tak zwanej klasy średniej, to analizy prowadzone w tym nurcie zmierzają do ustalenia, czy tworzą się postawy i styl życia charakterystyczny dla tego syndromu w krajach anglosaskich. Z kolei badania nad stratyfikacją kultury dotyczą wzorów jedzenia, aktywności i gustów muzycznych, wyłaniania się nowych stylów życia, a w przypadku posługiwania się metodami „jakościowymi” – kształtowania się „symbolicznych” dystansów klasowych – podziały na „lepszych” i „gorszych”, zasługujących i nie zasługujących na szacunek i według innych kryteriów moralnych. Przedsięwzięcia te finansowane były z projektów badawczych ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantów z konkursów Maestro i Opus.

Stosunkowo najnowszymi publikacjami książkowymi pracowników Zespołu są:

  • Współudział w redakcji Irina Tomescu-Dubrow i in. 2018. Dynamics of Class and Stratification in Poland. Budapest – New York: CEU Press.
  • H. Domański, D. Przybysz, K. M., Wyrzykowska i K. Zawadzka. 2021, Dystynkcje muzyczne. Stratyfikacja muzyczna i gusty muzyczne Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
  • Kinga Zawadzka. 2023. Roczniki siedemdziesiąte. Styl życia i wartości inteligencji średniego pokolenia. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 117,
tel. (0-22) 657 28 34
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey