Zespół Badań Struktury Społecznej

Prof. dr hab.Henryk Domański  – Kierownik
Dr Dariusz Przybysz
Dr Irina Dubrow
Dr Zbigniew Karpiński
Dr hab. Zbigniew Sawiński, prof. nadzw.
Prof. Włodzimierz Wesołowski (emerytowany profesor IFiS)

Działalność Zespołu koncentruje się na zagadnieniach szeroko rozumianej struktury społecznej. Prace prowadzone są w czterech kierunkach: (i) klasycznej problematyki funkcjonowania hierarchii stratyfikacyjnych i procesów ruchliwości w Polsce, (ii) międzykrajowych badań porównawczych w dziedzinie stratyfikacji, (iii) poszukiwania polskiego odpowiednika zachodniej „klasy średniej” i underclass oraz (iv) nierówności społecznych w Polsce związanych z płcią. Empiryczną podstawą analiz są dane reprezentatywnych badań prowadzonych na próbach ogólnokrajowych. W ramach ujęcia stratyfikacyjnego tematem analiz są zmiany ostrości barier, dystansów społecznych i zasad wynagradzania (czy zwiększa się rola merytokratycznych kryteriów w dystrybucji dochodów) w związku z kształtowaniem się kapitalistycznego rynku pracy. Co do tak zwanej klasy średniej, to prowadzone w tym nurcie analizy zmierzają do ustalenia, czy tworzą się postawy i styl życia charakterystyczny dla tego syndromu w krajach zachodnich. Stosunkowo najnowszymi publikacjami pracowników Zespołu są: H. Domańskiego On the Verge of Convergence. Social Stratification in Eastern Europe (Budapest 2000), tegoż Hierarchie i bariery społeczne w Polsce w latach 90-tych (Warszawa 2000), H. Domańskiego z K. Latyńską i A. Rostockim Spojrzenie na metodę (Warszawa 2000), H. Domańskiego z M. Inghamem i H. Ingham Women on the Polish Labour Market (Budapest 2001), K. Jasieckiego Elita biznesu w Polsce (Warszawa 2002), W.Wesołowskiego Partie. Nieustanne kłopoty (Warszawa 2001), tegoż (red.) Obciążeni polityką. Posłowie i partie (Warszawa 2002). Ostatnimi publikacjami są: książka H. Domańskiego Polska klasa średnia (Wrocław 2002), tegoż Struktura społeczna (Warszawa 2004) oraz O ruchliwości społecznej w Polsce (Warszawa 2004).

 

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 117,
tel. 657 28 34
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey