Placówki edukacyjne

Ważnym kierunkiem działalności Instytutu jest kształcenie kadry naukowej. W przeszłości funkcję tę pełniło Studium Doktoranckie, które oferując szeroki zakres pomagisterskich zajęć dydaktycznych lub indywidualny tok kształcenia promowało doktorów nauk humanistycznych. Począwszy od 1992 roku działalność ta uległa istotnemu wzbogaceniu. W skład oferty dydaktycznej Instytutu wchodzą dziś: Szkoła Nauk Społecznych, Ośrodek Studiów Społecznych, Podyplomowe Studium Public Relations, Studium dla Nauczycieli „Edukacja filozoficzna w szkole”. IFiS PAN łączy umowa z Collegium Civitas, w której ramach Instytut sprawuje merytoryczną pieczę nad studiami licencjackimi i magisterskimi w dziedzinie filozofii i socjologii.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
classic-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey