Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

publish

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii publikuje książki i czasopisma z dziedziny filozofii, socjologii i prakseologii. Na łamach czasopism ukazują się studia, artykuły i komunikaty uczonych z całego kraju, a także, choć w mniejszym zakresie, teksty autorów obcych. Główne czasopisma filozoficzne o zasięgu ogólnokrajowym to „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, „Prakseologia”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” oraz „The Interlocutor. Journal of the Warsaw School of the History of Ideas”.

Główne czasopisma socjologiczne o zasięgu nie tylko ogólnokrajowym to „Studia Socjologiczne”, „Ask. Research & Methods”. Wydawnictwo publikuje książki (głównie w języku polskim), których autorami są w większości uczeni z Instytutu Filozofii i Socjologii.

Wydawnictwo podejmuje się również edycji wybitnych prac z dziedziny filozofii i socjologii powstających poza Instytutem, w tym także przekładów. Publikujemy ponadto książki wspólnie z różnymi instytucjami naukowymi. Proponujemy naszym Czytelnikom serie wydawnicze z zakresu filozofii, w których ukazują się zarówno teksty współtworzące tradycję klasyczną: Klasyka Filozofii (patronat IFiS PAN i PAU), Renesans i Reformacja. Studia z Historii Filozofii i Idei, Studia z Filozofii Dziejów, Studia z Filozofii Teoretycznej, Wykłady i Odczyty, jak i takie, których aktualność wzbogaca debaty, w jakie angażuje się filozofia współczesna: Fenomenologia (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego), Umysł. Prace z Filozofii i Kognitywistyki. Z kolei serie: Studia z Socjologii Ilościowej, Oblicza Lokalności, Biblioteka Studiów Socjologicznych, Społeczeństwo Obywatelskie, analizując współczesne problemy, starają się przybliżyć czytelnikowi realia nowoczesnego społeczeństwa.

Wydawnictwo IFiS PAN zostało umieszczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Publikacje u nas wydawane otrzymują 80 punktów.

Starsze publikacje Wydawnictwa IFiS PAN są dostępne do nieodpłatnego pobrania w bazie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (https://rcin.org.pl/ifis/dlibra).

Skład Rady Wydawnictwa IFiS PAN

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72, pok. 235,
tel. (22) 65-72-897.
e-mail: publish@ifispan.edu.pl
Odbieranie zamówień z księgarni: pon.-czw. 13-15 (lub po umówieniu)
Księgarnia internetowa IFiS PAN

Zespół Wydawnictwa IFiS PAN

   
Katarzyna Makaruk
Kierowniczka Wydawnictwa
katarzyna.makaruk@ifispan.edu.pl
pok. 235
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
   
mgr Jan Frydrych
Sekretarz Redakcji Studia Socjologiczne
redakcja@studiasocjologiczne.pl
pok. 235
tel. 22 65-72-861, 22 65-72-897
Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey