Monthly Archives: maj 2015

SPAM i załączniki w mailu

W jaki sposób bronić się przed spamem i złośliwymi załącznikami? Jak nie dać się oszukać i nie narazić danych na kradzież lub zniszczenie? Za każdym razem, gdy dostaniemy maila – szczególnie z…

Read more...

Zróżnicowanie regionalne Polski. Śląski kontrapunkt

Serdecznie zapraszam na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu “Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”, które odbędzie się w poniedziałek, 25…

Read more...

Ustawienie automatycznej odpowiedzi w poczcie

Ustawienie automatycznej odpowiedzi na nadchodzące wiadomości możliwe jest po zalogowaniu się na stronie: poczta.adminpan.waw.pl/uzytkownicy Dostępne opcje: “Active from”, “Active Until”: należy ustawić okres, w którym auto odpowiedź będzie aktywna “Choice of reply”…

Read more...

Konfiguracja klienta poczty w MAC OS X

Szanowni Państwo, Poniższa instrukcja jest skierowana do osób pracujących na systemach MAC OSX od wersji 10.6 w górę (Apple) i chcą zmienić ustawienia swojego programu pocztowego Mail lub dodać do niego nowe…

Read more...

Jak ustawić przekierowanie poczty

Ustawienie przekierowania poczt możliwe jest po zalogowaniu się na stronie: poczta.adminpan.waw.pl/uzytkownicy W polu “Do:” należy podać adres docelowy, na który mają być przekazywane wiadomości. Proszę pamiętać, że zmiany będą odnosiły się tylko…

Read more...

IRT BILOG-MG

Instytut posiada licencję na program IRT BILOG-MG w wersji 3. Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o…

Read more...

Atlas.ti

Instytut posiada licencję na program Atlas.ti  w wersji 5.7.1 Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt…

Read more...

MPLUS

Instytut posiada licencję na program MPLUS w wersji 5 Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt…

Read more...

SI-CHAID

Instytut posiada licencję na program SI-CHAID w wersji 4.02 Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt…

Read more...

Latent GOLD

Instytut posiada licencję na program Latent GOLD w wersji 4.04 Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o…

Read more...

HLM

Instytut posiada licencję na program HLM w wersji 6.06. Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt…

Read more...

LISREL

Instytut posiada licencję na program LISREL w wersji 8.80. Liczba stanowisk: 1 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt…

Read more...

STATA

Instytut posiada licencję na program STATA w wersji: IC 13 liczba stanowisk: 20 MP8 13 liczba stanowisk: 4 Program dostępny jest po zalogowaniu się na serwerze do obliczeń statystycznych. Osoby zainteresowane skorzystaniem…

Read more...

IBM PREDICTIVE SOLUTIONS

Instytut posiada licencję na program PS IMAGO Pro 5.1, w skład którego wchodzi m.in. IBM SPSS 25 Statistics. Liczba stanowisk: nielimitowana Program instalowany jest na życzenie pracownika na wskazanym komputerze służbowym lub…

Read more...

Zmiana hasła poczty

Hasło pocztowe można zmienić logując się na stronie poczta.adminpan.waw.pl Po zalogowaniu się na stronie należy przejść do zakładki “Zmiana hasło” Następnie należy wypełnić wiersze zgodnie z informacją. Wprowadzone dane zatwierdzić klikając na…

Read more...

Import kontaktów w poczcie (webmail)

Kontakty można zaimportować do poczty w formacie cvs oraz . Proszę zalogować się do poczty Z prawej strony w górnym menu proszę kliknąć na “Książka adresowa” 3. Następnie kliknąć na “Importuj” 4.…

Read more...

Podłączenie dysku sieciowego

Informacja dotyczy każdego użytkownika posiadającego konto w domenie SKIFIS, a który nie loguje się na komputerze podłączonym do domeny. W takim wypadku istnieje możliwość samodzielnego zamontowania dysków sieciowych użytkownika. (np: użytkownicy korzystający…

Read more...

Instrukcja obsługi księgarni internetowej IFiS PAN

Niniejsza instrukcja wyjaśnia: A. zarządznie publikacjami – dodawanie, usuwanie B. realizację zamówień w ksiągarni IFiS PAN – obłsuga klienta C. raporty sprzedażowe publikacji   Aby administrować księgarnią należy się zalogować według instrukcji zamieszczonej…

Read more...

Konfiguracja programu pocztowego

W celu poprawnego skonfigurowania programu pocztowego należy podać: nazwę użytkownika (w postaci adresu e-mail) np. jkowalski@mojadomena.pl wybrać jeden ze sposobów komunikowania się z serwerem poczty przychodzącej: IMAP lub POP3 podać nazwę serwera…

Read more...

Konfiguracja programu Thunderbird

Po uruchomieniu programu Thunderbird pojawi się kreator dodawania nowego konta. Jeżeli nie nastąpi to automatycznie wówczas należy uruchomić go klikając na „Utwórz konfigurację konta: E-mail” strony startowej programu. Po uruchomieniu kreatora należy…

Read more...

Leszek Kołakowski. Kronika życia i dzieła

W imieniu organizatorów: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei i Wydawnictwa IFiS PAN, chciałbym serdecznie zaprosić na dyskusję wokół książki Wiesława Chudoby Leszek Kołakowski. Kronika życia i dzieła, która odbędzie się 20 maja (w środę) o godz.…

Read more...

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey